technology

ผู้พิชิต Google Jorn Lyseggen ใช้ทุนเริ่มต้นเพียง 15,000 เหรียญสหรัฐฯ สร้าง Meltwater ธุรกิจแบบ Google Alerts ก่อนที่ Google Alerts จะเกิดขึ้น และสามารถปลุกปั้นธุรกิจมูลค่า 300 ล้านเหรียญเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา กว่าทศวรรษที่ผ่านมา Google และ Yahoo เริ่มหัดเดินเตาะแตะ บริษัทสื่ออัจฉริยะน้องใหม่ของ Jorn Lyseggen อย่

Update : 09 ธันวาคม 2560

View : 720vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 16,711

TECHNOLOGY

Dyson ปั้นศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ในสิงคโปร์

Update : 08 ธันวาคม 2560

View : 359

TECHNOLOGY

ปั่นสู่ลู่ทางธุรกิจ: ตลาดพันล้านของ ‘บริการเช่าจักรยาน’ ในจี

Update : 24 พฤศจิกายน 2560

View : 561

TECHNOLOGY

ยักษ์ใหญ่อย่าง Craigslist มีสิทธิ์ถูกโค่น? (ตอน 2)

Update : 24 ตุลาคม 2560

View : 899

TECHNOLOGY

ยักษ์ใหญ่อย่าง Craigslist มีสิทธิ์ถูกโค่น? (ตอน 1)

Update : 24 ตุลาคม 2560

View : 826

TECHNOLOGY

Bitcoin สู่ตลาดวงกว้าง

Update : 14 ตุลาคม 2560

View : 1,043

TECHNOLOGY

เลขาอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต

Update : 22 สิงหาคม 2560

View : 1,863

TECHNOLOGY

Honda หาแนวร่วม

Update : 04 กรกฎาคม 2560

View : 1,528

TECHNOLOGY

โรงไฟฟ้าไร้มลพิษ

Update : 23 มิถุนายน 2560

View : 1,096

TECHNOLOGY

ทะยานสู่ระดับยูนิคอร์นพันล้าน

Update : 18 มิถุนายน 2560

View : 2,621Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย