technology

Reformation ร้านเสื้อผ้าแสนไฮเทค ผู้ประกอบการซึ่งเป็นอดีตนางแบบอย่าง Yael Aflalo เชื่อมั่นว่า ร้านเสื้อผ้าแบบเดิม “ที่เพิ่มเติมความไฮเทค” และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง Reformation จะกลายเป็นอาณาจักรเสื้อผ้าแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ได้ เช้าวันหนึ่งในช่วงต้นเดือนกันยายน Yael Aflalo วัย 40 ปี เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Update : 22 มกราคม 2561

View : 4,026vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,591

TECHNOLOGY

ฉีกธุรกิจตอบโจทย์คนช่างเก็บ ‘Clutter’ สตาร์ทอัพบริการขนย้ายแ

Update : 28 ธันวาคม 2560

View : 4,162

TECHNOLOGY

ผู้พิชิต Google

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 1,109

TECHNOLOGY

Dyson ปั้นศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ในสิงคโปร์

Update : 08 ธันวาคม 2560

View : 605

TECHNOLOGY

ปั่นสู่ลู่ทางธุรกิจ: ตลาดพันล้านของ ‘บริการเช่าจักรยาน’ ในจี

Update : 24 พฤศจิกายน 2560

View : 822

TECHNOLOGY

ยักษ์ใหญ่อย่าง Craigslist มีสิทธิ์ถูกโค่น? (ตอน 2)

Update : 24 ตุลาคม 2560

View : 1,168

TECHNOLOGY

ยักษ์ใหญ่อย่าง Craigslist มีสิทธิ์ถูกโค่น? (ตอน 1)

Update : 24 ตุลาคม 2560

View : 1,125

TECHNOLOGY

Bitcoin สู่ตลาดวงกว้าง

Update : 14 ตุลาคม 2560

View : 1,329

TECHNOLOGY

เลขาอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต

Update : 22 สิงหาคม 2560

View : 2,181

TECHNOLOGY

Honda หาแนวร่วม

Update : 04 กรกฎาคม 2560

View : 1,824Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย