technology

Google ส่งเครื่องมือ ‘Test My Site’ เช็กคุณภาพเว็บไซต์เมื่อแสดงผลบน ‘หน้าจอมือถือ’ คนไทย 53% ที่เปิดดูหน้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือจะกดปิดหน้าเว็บนั้นทันที หากต้องรอการแสดงผลมากกว่า 3 วินาที แต่ค่าเฉลี่ยการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ไทยบนมือถือ ต้องใช้เวลารอถึง 12 วินาที! นี่คือสถิติสำคัญที่ Google ประเทศไทยนำเสนอในวันนี้ และเป็นต้นเหตุของการพัฒนาเครื่องมือ Test My Site ซึ่งช่วยวิเค

Update : 16 มีนาคม 2560

View : 599


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,004

TECHNOLOGY

6 บริษัทเด่นฟินเทค จาก The Fintech 50 อนาคตของเงินคุณ

Update : 01 มีนาคม 2560

View : 1,015

TECHNOLOGY

ส่องนวัตกรรมใหม่ทางการเงินสินเชื่อแบบ Peer-to-Peer

Update : 09 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,061

TECHNOLOGY

ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง

Update : 06 กุมภาพันธ์ 2560

View : 672

TECHNOLOGY

คริสตัล ลากูนส์ ปั้นน้ำเป็นนวัตกรรม

Update : 11 มกราคม 2560

View : 2,054

TECHNOLOGY

Benioff 5 สาย

Update : 03 มกราคม 2560

View : 969

TECHNOLOGY

Benioff ผู้ไม่เคยหยุดนิ่ง

Update : 02 มกราคม 2560

View : 649

TECHNOLOGY

ภาพรวม Instagram

Update : 11 ธันวาคม 2559

View : 1,372

TECHNOLOGY

ผู้พลิกเกมตัวจริง

Update : 16 พฤศจิกายน 2559

View : 1,429

TECHNOLOGY

เกมล่า Pokémon เจาะลึกเรื่องราวการสร้างเกม

Update : 07 ตุลาคม 2559

View : 1,872Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย