SPECIAL ISSUE

มัดแมนเตรียมเข้าตลาด เอ็ม เอ ไอ ปั้น Greyhound ของไทยสู่ระดับโลก มัดแมน บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม Dunkin’ Donuts, Au Bon Pain, Baskin Robbins, Greyhound เตรียมเสนอขายหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 12 เดือนนี้ พร้อมวิสัยทัศน์สร้างแฟรนไชส์และแบรนด์ Greyhound Cafe ให้โด่งดังในตลาดต่างประเทศ เรื่อง: ดรณ

Update : 08 สิงหาคม 2559

View : 6,372vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,914

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย