SPECIAL ISSUE

Asiola และ เจ-มณฑล จิรา สื่อกลางระดมทุนสู่ศิลปิน แวดวงการเงินและบันเทิงช่างดูห่างไกลกัน แต่ในที่สุด FinTech เทคโนโลยีทางการเงินก็เชื่อมสองโลกนี้เข้าด้วยกันได้ เรื่อง: ดรณ์ มาลัยธรรม ภาพ: บจ. เอซิโอลา Asiola ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2558 เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนสาธารณะเพื่อศิลปินโดยเฉพาะ ในรูปแบบของการให้ผลตอบแทนแก่ผู้สนับสนุน แลกเปลี่ยนกับเงินท

Update : 22 กรกฎาคม 2559

View : 6,388


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,516

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย