SPECIAL ISSUE / ForbesLife Thailand November 2017

บทสัมภาษณ์พิเศษ Shojiro Kojima กรรมการผู้จัดการ Mitsubishi Estate Asia ในเครือ Mitsubishi Estate Group

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยได้รับความสนใจจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทญี่ปุ่นและ MitsubishiEstate Group สนใจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

ไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราคาดหวังว่าจะยังคงรักษาระดับการเติบโตเช่นนี้ได้ต่อไป โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เราเห็นการย้ายถิ่นของประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอสังหาริมทรัพย์เราจึงมองว่าตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ มีการเติบโตที่น่าสนใจ น่าเข้ามาลงทุน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นอื่นๆ ก็มีความเห็นเหมือนกับเรา ดังนั้น เราจึงเห็นบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเข้ามาลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

สิ่งใดคือปัจจัยที่ Mitsubishi Estate Group ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะเข้าไปลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเทศใด

ปัจจัยสำคัญข้อแรกเลยก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เรามองหาลู่ทางเข้าไปลงทุนนอกจากนั้น เรายังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญของเราที่สั่งสมจากการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่นด้วย อย่างไรก็ตามในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรายังเห็นว่าความเข้าใจกฎระเบียบและประเพณีปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรภายในประเทศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ

ในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลา Mitsubishi Estate Group ได้ตั้งงบลงทุนในต่างประเทศไว้ที่เท่าไร

งบลงทุนในต่างประเทศของ Mitsubishi Estate Group รวม 3 ปี (2018-2020) อยู่ที่ 4 แสนล้านเยน (ประมาณ 1.17 แสนล้านบาท) โดยเป็นงบลงทุน ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป จีน และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

Mitsubishi Estate Group พอจะเรียงลำดับขนาดเม็ดเงินลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศได้หรือไม่

เรามีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส เยอรมนี จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ เวียดนามมาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมา ออสเตรเลีย และไทย โดยสหรัฐอเมริกาจะมีการลงทุนที่มากที่สุดอันดับ 2 คือสหราชอาณาจักร และในอนาคตเรามีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเอเชียให้มากขึ้นเนื่องจากเห็นว่าตลาดเอเชียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

งบลงทุนในประเทศไทยอยู่ที่เท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงบลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด

แม้จะไม่สามารถระบุตัวเลขการลงทุนโดยรวมและสัดส่วนงบลงทุนได้อย่างชัดเจน แต่พอจะบอกได้ว่า เรายังคงถือว่าไทยเป็นเป้าหมายหลักในการลงทุนของเราประเทศหนึ่ง ซึ่งเรากับ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) มีแผนจะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมด้วยกันหลายโครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ2 หมื่นล้านบาทต่อปี

Mitsubishi Estate Group คาดหวังอะไรจากการเข้ามาลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย และการเป็นพันธมิตรร่วมลงทุนกับ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

โดยรวมๆ แล้วเราค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมลงทุนกับเอพีฯ ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา ซึ่งเราอยากจะเดินหน้าทำงานร่วมกับเอพีฯ ต่อไปในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อป้อนตลาดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ในอนาคต เรามีเป้าหมายที่จะขยับขยายพื้นที่ทำเลในการพัฒนาโครงการออกไปจากย่านใจกลางของกรุงเทพฯ อีกเล็กน้อยรวมทั้งจะเพิ่มความหลากหลายให้กับรูปแบบของคอนโดมิเนียมที่จะพัฒนาป้อนตลาดอีกด้วย

Mitsubishi Estate Group ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการร่วมลงทุนและตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

เราพบว่ามีความคล้ายคลึงกันบางอย่างในส่วนของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญกันไปในระยะหนึ่ง เราก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีกฎระเบียบและประเพณีปฏิบัติในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว เราจึงตั้งใจที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเอพีฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากพวกเขาคุณคิดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการก่อสร้างที่นำมาสู่โครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในประเทศไทย

สำหรับ Mitsubishi Estate Group ความเสี่ยงและโอกาสในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมีอะไรบ้าง

ความเสี่ยงที่เราเห็นมีอยู่ 2 อย่างอย่างแรกคือ ตลาดคอนโดมิเนียมมีการแข่งขันสูง จำนวนโครงการใหม่มีการพัฒนาออกมาเรื่อยๆ ทั้งจากผู้ประกอบการในไทยเอง และโครงการร่วมทุนจากต่างประเทศความเสี่ยงอีกอย่างก็คือ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนเปลงไม่หยุดนิ่ง ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและไลฟ์สไตล์ของคนไทย

มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นใดบ้างที่ Mitsubishi Estate Group สนใจอยากจะลงทุนในประเทศไทยในอนาคตและเพราะเหตุใด

เรามีความสนใจในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในประเทศไทยเนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งและคิดว่าจะเติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าเราจะนำความรู้ความชำนาญที่เรามีมาพัฒนาสร้างสรรค์โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพให้กับคนไทย

โดย บุญธร ศิริสวาสด์


ติดตามการลงทุนและการใช้ชีวิตรอบโลกได้ที่ ForbesLife Magazine ฉบับพิเศษประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ได้ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 10 มกราคม 2561

View : 2,089Most Popular
1

2 มหาเศรษฐีอสังหาฯ ผู้ครองพื้นที่อาคารสำ

Update : 23 มกราคม 2561

view : 29,480

2

Asiola และ เจ-มณฑล จิรา สื่อกลางระดมทุนส

Update : 22 กรกฎาคม 2559

view : 11,257

3

5 เทรนด์สาขาศึกษาต่อของคนเจนวาย

Update : 01 กันยายน 2560

view : 10,819


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group