SPECIAL ISSUE / Wealth Management & Investing 2017

ซิลิคอน คราฟท์ฯ จ่อเข้า mai ระดมทุนเจาะตลาดไมโครชิพอัจฉริยะ

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี กิจการออกแบบและส่งมอบอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไทยเป็นเจ้าของรายเดียวของประเทศวางแผนเข้าตลาด mai ระดมทุนสร้างสินค้านวัตกรรมเพื่อขยายตลาดในกลุ่มยานยนต์และไมโครชิพ NFC

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยวิศวกรไทยผู้เคยทำงานด้านการออกแบบไมโครชิพในต่างประเทศ ร่วมกับทีมนักวิจัยและคณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เริ่มต้นที่อยากให้มีบริษัทไทยซึ่งมีความสามารถในการออกแบบเทคโนโนยีชั้นสูง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และเป็นแหล่งรองรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่มีความรู้ด้านการออกแบบไมโครชิพ

ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพคนไทยว่ามีฝีมือไม่แพ้ชาติใด จึงร่วมกันตั้งบริษัทออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เลือกผลิตกับบริษัทคู่ค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกขายภายใต้แบรนด์ซิลิคอนคราฟท์ของบริษัท

ปรอง กองทรัพย์โต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ฉายภาพว่า บริษัทเปรียบเสมือนดีไซเนอร์ มีแบรนด์ มีสไตล์ มีเทคโนโลยีของตัวเอง จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ โดยร่วมมือกับโรงงานผลิตคู่ค้าในลักษณะที่เป็น fabless หรือ manufacturing less ซึ่งไม่มีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเอง เนื่องจากการติดตั้งโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมนี้ใช้เงินลงทุนสูงมากหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ

“บริษัทวางตำแหน่งตัวเองเป็น ‘ผู้ออกแบบและส่งมอบไมโครชิพ’ ซึ่งเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย บริษัทไม่ได้ทำเองทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกลุ่มบริษัทไฮเทคของโลกที่ไม่ต้องการลงทุนด้วยเงินมหาศาลล้วนใช้การจ้างผลิตเช่นนี้ และผู้รับจ้างผลิตประกาศตัวชัดเจนว่ารับจ้างผลิตโดยมีจรรยาบรรณที่ไม่ลอกเลียนแบบสินค้า”

บริษัทประกอบ 3 ธุรกิจหลัก หนึ่งคือ ธุรกิจ animal ID หรือไมโครชิพฝังที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับชนิดจำแนกความถี่วิทยุ (radio frequency identification หรือ RFID) ในการบ่งบอกตัวตน ไมโครชิพ RFID มีจุดเด่นคือทำงานเองได้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน ใช้พลังงานในการอ่านตัวตนต่ำ บ่งบอกตัวตนได้โดยมีคามปลอดภัยในระดับหนึ่ง ปัจจุบัน 100% ของธุรกิจนี้คือตลาดส่งออก โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตไมโครชิพสำหรับบรรจุใน ป้ายติดหูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบุตัวตนในสัตว์ (animal ear tag) ที่ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20% ในออสเตรเลีย และเป็นผู้ผลิตไมโครชิพ Animal ID รายใหญ่อันดับ 3 จาก 5 รายของโลก

“ฟาร์มปศุสัตว์ในต่างประเทศเป็นลูกค้ากลุ่มแรก ช่วงที่โรควัวบ้าระบาดในหลายประเทศเมื่อสิบกว่าปีก่อน รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายให้ระบบปศุสัตว์สำหรับวัวต้องมีระบบระบุตัวตนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การติดตามและระบบข้อมูลของทั้งประเทศเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

และปี 2560 นี้ แคว้น Victoria ออสเตรเลียซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการทำปศุสัตว์ของประเทศ ได้ออกข้อกำหนดให้ขยายการระบุตัวตนด้วยป้ายอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ปศุสัตว์สำหรับแพะและแกะ โดยคาดว่าจะประกาศขยายการบังคับใช้ไปทั่วประเทศในอนาคต ธุรกิจ animal ID จึงเป็นตลาดที่สดใส”

ธุรกิจที่สองคือ ธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใส่ไมโครชิพเพื่อระบุตัวตนของกุญแจกับชุดสตาร์ทรถยนต์ เป็นอีกหนึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญ ในธุรกิจตลาดรถยนต์มีการระบุถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบสตาร์ทว่า กุญแจสำรองที่ทำขึ้นใหม่ ชิพที่ฝังอยู่ในหัวกุญแจกับชิพที่อยู่ในตัวช่องกุญแจรถต้องถูกต้องตรงกัน ตลาดนี้จึงเป็นอีกตลาดเฉพาะ (niche market) ที่บริษัทเจาะเข้ามาได้โดยใช้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบ

ธุรกิจที่สามซึ่งบริษัทเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีและสินค้าประมาณ 5 ปี คือ ออกแบบผลิตชิพสำหรับเครื่องอ่าน RFID (reader IC) สำหรับประตูล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic door lock) เป็นอีกตลาดเฉพาะที่เริ่มมีความเข้มแข็ง

“โลกอนาคต internet of things หรือ connectivity of everything จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น แต่ละคนมีการเชื่อมต่อมากกว่า 1 อุปกรณ์ ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอแพด นาฬิกาวัดชีพจร มนุษย์จึงไม่ใช่ศูนย์กลางการเชื่อมต่ออีกต่อไป แต่คอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเชื่อมต่อหรือพูดคุยกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านการตัดสินใจของมนุษย์เพื่อความสะดวกของชีวิตมนุษย์”

ปัจจุบัน บริษัทมีแผนขยายตลาดเฉพาะเพิ่มเติมในอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มธุรกิจออกแบบไมโครชิพสำหรับธุรกิจยานยนต์ซึ่งเป็นตลาดพิเศษที่มีความเฉพาะตัว และกลุ่มธุรกิจการออกแบบไมโครชิพเพื่อเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อตรวจวัดสุขภาพ (biosensor interface) โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุระยะสั้น (near field communication chip: NFC) เช่น เซนเซอร์ที่สามารถตรวจวัดสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยผ่านการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลด้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งช่วยให้บริษัทเจาะกลุ่มตลาดใหม่ เช่น กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ กลุ่มธุรกิจฉลากอัจฉริยะ (smart tag), กลุ่มธุรกิจเครื่องวัดเพื่อการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


เซนเซอร์ที่สามารถตรวจวัดสุขภาพได้ด้วยตนเองผ่านการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุระยะสั้น (near field communication chip: NFC)


ปรอง กล่าวว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่โลกด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาดเพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย โดยเน้นกลุ่มตลาดเฉพาะที่ต้องการนวัตกรรมในการเชื่อมโยงโลก

“บริษัทต้องการสร้างความภูมิใจว่าเป็นบริษัทไทยด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC) ที่เติบโตอย่างยั่งยืน รากฐานของบริษัทไม่ใช่เพียงแค่การออกอุปกรณ์เชื่อมที่ต้องมีความอัจฉริยะเท่านั้น แต่ต้องมีความปลอดภัย (secure) ด้วย เพราะเราคงไม่อยากให้ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลตัวตนของเราหลุดไปหาใคร จึงต้องเน้นเรื่องการวิจัยพัฒนา”

ปรอง กล่าวทิ้งท้ายว่า การระดมทุนจากสาธารณชนเป็นคำตอบ ให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) การขยายทีมนักออกแบบซึ่งเขามั่นใจว่าทีมงานมีความสามารถมากพอ รวมถึงการขยายการเติบโตในแนวตั้งให้เข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้น และแนวราบ เช่น การนำเทคโนโลยีอื่นเข้ามาประกอบกัน หรือใช้ในการสร้างพันธมิตรเพื่อเจาะบางตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะเจาะจง

 

เรื่อง: ดรณ์ มาลัยธรรม
ภาพ: บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด


คลิกอ่าน "ซิลิคอน คราฟท์ฯ จ่อเข้า mai ระดมทุนเจาะตลาดไมโครชิพอัจฉริยะ" ได้ที่ Wealth Management & Investing 2017 ฉบับ มิถุนายน 2560 ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 14 กรกฎาคม 2560

View : 3,653
vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,613

Most Popular
1

2 มหาเศรษฐีอสังหาฯ ผู้ครองพื้นที่อาคารสำ

Update : 23 มกราคม 2561

view : 23,759

2

5 เทรนด์สาขาศึกษาต่อของคนเจนวาย

Update : 01 กันยายน 2560

view : 9,434

3

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

Update : 15 มกราคม 2561

view : 8,264

top list

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี..

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

view : 383

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 857

สรุปภาพการลงทุนปี 2017..

Update : 18 ธันวาคม 2560

view : 1,031


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง