pr news / GLOBAL

โซต์ แอร์เมส โลกของการแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง ขอต้อนรับคุณสู่โลกของการแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง โซต์ แอร์เมส ซึ่งหลายๆ คนยกให้เป็นการแข่งขันขี่ม้าที่สวยงามที่สุด กีฬาขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางนั้นถือเป็นประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเนื่องจากเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเร้าใจ ในการแข่งขัน โซต์ แอร์เมส จัดขึ้นที่กรองด์ ปาเลส์ ซึ่งการแข่

Update : 29 มีนาคม 2560

View : 744


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,388

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย