PR News / THAILAND

บลจ.ภัทร ประสบความสำเร็จ ขึ้นแท่น 'Best Fund House' บลจ. ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2018

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้จัดการกองทุน เข้ารับรางวัลใหญ่ “Morningstar Best Fund House Award 2018” ในด้าน Fund House Awards Domestic Equity หรือรางวัล บลจ. ยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ จากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ Mr. Anthony Serhan Managing Director of Research Strategy, Asia Pacific, Morningstar ในงานประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar Thailand Fund Awards 2018 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

นายยุทธพล กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ และสะท้อนถึงการทำงานที่มีคุณภาพ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนที่มีนโยบายการดำเนินงานด้านกองทุนหุ้นยอดเยี่ยม สำหรับเกณฑ์การให้รางวัลเป็นการนำกองทุนทุกกองที่บริษัทบริหารอยู่มาพิจารณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคู่ไปกับการพิจารณาความเสี่ยงด้านการลงทุนในระยะยาว ตลอดจนความเท่าเทียมกันในการบริหารกองทุนในทุก ๆ กอง  อ้างอิงจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการทำงานของ บลจ.ภัทร ที่มุ่งมั่นบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อสร้างผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีความเป็นกลาง และความยืดหยุ่นสูง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที”


Admin System Web
Administrator

Update : 29 มีนาคม 2561

View : 845


Most Popular
1

สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งใหม่ อัครสถานหรู มู

Update : 27 มิถุนายน 2560

view : 28,362

2

การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี

Update : 03 พฤษภาคม 2561

view : 19,265

3

ขายแล้ว ‘เพซ’ ปิดดีลขาย ‘มหานคร’ มูลค่า

Update : 11 เมษายน 2561

view : 6,080


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group