PR News / THAILAND

ธนาคารเกียรตินาคิน ปรับทัพ รุกสินเชื่อธุรกิจ ชูกลยุทธ์ Financial Solution Expert เสริมแกร่งทางการเงินให้ลูกค้า

สำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เผยปีที่ผ่านมาสายสินเชื่อธุรกิจทำวงเงินสินเชื่ออนุมัติใหม่ได้สูงสูงเท่าที่เคยที่ทำมา ด้านกลยุทธ์ปี 61 ชูกลยุทธ์การบริการทางการเงินอย่างครบวงจรด้วย Financial Solution Expert

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารเกียรตินาคิน เริ่มขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาสายสินเชื่อธุรกิจ มุ่งเน้นทำตลาดในอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ได้แก่ สินเชื่อกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลางรายเล็ก และสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม สินเชื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และสินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง) 

โดย ปี 2560 ที่ผ่านมา สินเชื่อธุรกิจ มียอดสินเชื่อรวม 44,283 ล้านบาท ขยายตัวที่ 7% จากสิ้นปี 2559 แบ่งเป็น สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 21,276 ล้านบาท สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม สินเชื่อธุรกิจขนส่ง สินเชื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และสินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง) 23,007 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 นั้น ด้วยทิศทางเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้า ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและการทำงานเพื่อตอบความต้องการของลูกค้าและสนับสนุนความสำเร็จของธุรกิจด้วยแนวทางการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ การเจาะกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในทุกเซกเมนต์ ส่วนกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีมุ่งขยายธุรกิจไปยังลูกค้ากลุ่มเดิม การขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูง (high net worth) ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร การเป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้วยประสบการณ์ยาวนานของทีมงาน และ ชูแพลตฟอร์มการเป็น Financial Solution Expert โดยพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนนำเสนอเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการ

“ปี 2561 สายสินเชื่อธุรกิจวางเป้าหมายสินเชื่ออนุมัติใหม่ที่ประมาณ 33,500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ยอดสินเชื่อของสายสินเชื่อธุรกิจขยายตัวราว 5% คิดว่าการให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ จะส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้” สำมิตร กล่าว

สำมิตร อธิบายเพิ่มว่า ตามการประเมินของฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน การขยายตัวของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี 2561 น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ที่มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่สามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัว 9.0% ต่อปีจากมาตรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันการฟื้นตัวของภาคการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศ

สำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คาดว่าจะทรงตัวในระดับ 1.5% ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2561 และดอกเบี้ยฝั่งธนาคารพาณิชย์ก็น่าจะยังไม่ปรับขึ้นมาก ทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ สำหรับเงินฝากแม้ว่าดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลกอาจปรับขึ้น แต่ทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าลดแรงจูงใจของนักลงทุนไทยในการไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้ไม่กระทบกับสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากจึงน่าจะอยู่ใกล้เคียงระดับเดิม ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) ก็ไม่น่าจะปรับขึ้นจากระดับปัจจุบันเช่นกัน

เนื่องจากสินเชื่อของทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ในปีนี้ยังขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ส่วนภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะทยอยดีขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ 1. การเริ่มกลับมาให้ความสำคัญในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ 2. มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3. ภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว ทำให้รายได้ของประชาชนเริ่มปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงบน 4. แนวโน้มดอกเบี้ยในตลาดการเงินยังอยู่ในระดับต่ำ  และ 5. การกลับมาเร่งประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลบวกต่อการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบข้างของโครงการ


PR News

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

View : 781


Most Popular
1

สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งใหม่ อัครสถานหรู มู

Update : 27 มิถุนายน 2560

view : 28,362

2

การจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี

Update : 03 พฤษภาคม 2561

view : 19,265

3

ขายแล้ว ‘เพซ’ ปิดดีลขาย ‘มหานคร’ มูลค่า

Update : 11 เมษายน 2561

view : 6,080


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group