PR News / THAILAND

สาธารณรัฐวานูอาตูส่งคณะผู้แทนเยือนไทยครั้งแรก

นายแอนดรู โซโลมอน นาพวท เอ็มพี เลขาธิการรัฐสภาแห่งกระทรวงกิจการภายใน (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะผู้แทนรัฐบาลจากสาธารณรัฐวานูอาตูแห่งหมู่เกาะแปซิฟิกใต้เยือนประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติอย่างเป็นทางการ อันเป็นเครือข่ายของรัฐบาลระดับนานาชาติภายใต้ชื่อ “ศูนย์บริการข้อมูลวานูอาตู” กรุงเทพมหานคร พร้อมแต่งตั้งนายบาสเตียน เทรลแคท ผู้บริหารฮาร์วีย์ ลอร์ กรุ๊ป ให้เป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการ  เพื่อยกระดับโปรแกรม DSP  และสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในการก้าวเป็นผู้นำระดับโลกด้านการลงทุน เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสาธารณรัฐวานูอาตู ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

PR News

Update : 20 ตุลาคม 2560

View : 278vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 16,259

Most Popular
1

สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งใหม่ อัครสถานหรู มู

Update : 27 มิถุนายน 2560

view : 27,687

2

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สร้างโรงงานสาขานรา

Update : 04 สิงหาคม 2559

view : 4,536

3

“แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์” ค

Update : 12 พฤษภาคม 2560

view : 2,534

top list

ประธานเฟดคนใหม่ และทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ ที่อา..

Update : 03 พฤศจิกายน 2560

view : 953

เกาหลีเหนือ-สหรัฐฯ หรือวิกฤตจะซ้ำรอย..

Update : 06 ตุลาคม 2560

view : 5,309

ความผันผวนที่มากขึ้นจากการดำเนินนโยบายการเงินที่แต..

Update : 06 ตุลาคม 2560

view : 1,682


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย