PR News / THAILAND

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ” จ.จันทบุรี

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เดินหน้าทำความดี จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ” พร้อมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และชาวบ้านในชุมชนกว่า 100 คน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ไม้ดอกประจำชาติไทย ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. จันทบุรี เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผืนป่าด้วยต้นราชพฤกษ์ และกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในอนาคต ของจังหวัดจันทบุรี ที่กรุงไทย-แอกซ่า เรามอบโอกาสเพื่อให้ทุกคนมีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสานต่อ และเจริญรอยตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


PR News

Update : 11 ตุลาคม 2560

View : 327
vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,591

Most Popular
1

สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งใหม่ อัครสถานหรู มู

Update : 27 มิถุนายน 2560

view : 27,903

2

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สร้างโรงงานสาขานรา

Update : 04 สิงหาคม 2559

view : 4,689

3

“แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์” ค

Update : 12 พฤษภาคม 2560

view : 2,714

top list

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี..

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

view : 290

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 853

สรุปภาพการลงทุนปี 2017..

Update : 18 ธันวาคม 2560

view : 1,023


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย