PR News / THAILAND

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน กับโครงการ “ประกันความสำเร็จของคุณ ปี 4”

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย ภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อให้ความรู้น้องๆ ด้านการวางแผนทางการเงิน ภายใต้โครงการ "ประกันความสำเร็จของคุณ ปี4" ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนมัธยมต้นเข้าร่วมกว่า 120 คน และพี่ๆ จิตอาสาจากกรุงไทย-แอกซ่า เป็นคุณครูอาสาสมัคร

โครงการ "ประกันความสำเร็จของคุณ ปี4" เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการออมให้กันเยาวชน และส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวเพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


PR News

Update : 11 กันยายน 2560

View : 148vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,765

Most Popular
1

สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งใหม่ อัครสถานหรู มู

Update : 27 มิถุนายน 2560

view : 27,518

2

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สร้างโรงงานสาขานรา

Update : 04 สิงหาคม 2559

view : 4,404

3

“แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์” ค

Update : 12 พฤษภาคม 2560

view : 2,404

top list

แกะรอยที่มาของเงินบาทแข็งค่าและมุมมองในระยะต่อไป..

Update : 06 กันยายน 2560

view : 5,333

ประเทศไทยกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ..

Update : 27 กรกฎาคม 2560

view : 2,770

ผลการเลือกตั้งอังกฤษไม่ส่งผลดีต่อ Theresa May..

Update : 28 มิถุนายน 2560

view : 1,212


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย