PR News / THAILAND

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แถลงผลประกอบการประจำปี 2559

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แถลงผลประกอบการประจำปี 2559 ด้วยยอดเบี้ยรับประกันรวม 55.8 พันล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 14.9 พันล้านบาท ด้านการลงทุน มียอดการลงทุนรวมที่ 192.7 พันล้านบาท ด้วยการลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นทุน ร้อยละ 6 พันธบัตร ร้อยละ 85 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 4 ตราสารการเงินระยะสั้น ร้อยละ 1 และการลงทุนด้านอื่นๆ อีกร้อยละ 4 ซึ่งการลงทุนเหล่านี้ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับการประมาณการของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยต่า และมีความท้าทายตลอดปีที่ผ่านมา

ในปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนำคารจำนวน 6.4 พันล้านบาทผ่านช่องทางตัวแทน 6.1 พันล้านบาท และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 227 ล้านบาท

“ในปีนี้ บริษัทวางแผนกลยุทธ์ “การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเข้าถึง และการบริหารแคมเปญที่จะนำไปสู่ความสามารถในการเพิ่มผลกำไร และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า” มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าว

ขณะที่ ปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารจำนวน 6.4 พันล้านบาท ผ่านช่องทางตัวแทน 6.1 พันล้านบาท และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 227 ล้านบาท ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มการแนะนำและขายผลิตภัณฑ์บางตัวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเลือกกลุ่มสินค้าที่เข้าใจง่าย และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ไอเจน (iGen) ไอไฟน์ (iFine) และ ไอโปรเทคเอส (iProtect S) ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น”

ด้าน ภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า กล่าวว่า “วันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ที่สะท้อนถึงความสาเร็จของกรุงไทย-แอกซ่า ในปีที่ผ่านมา เริ่มจำกความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่กลุ่มแอกซ่า ได้รับการประกาศให้เป็น “แบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุด อันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน” และติดอันดับ Top 3 แบรนด์ที่ให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด ด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือ Net Promoter Score (NPS) กรุงไทย-แอกซ่า ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากกนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก ด้านความรับผิดชอบขององค์กร โดยกลุ่มแอกซ่า จำกการประเมินโดยการใช้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบขององค์กรของดาวน์โจนส์ ซึ่งให้ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าแบบยั่งยืน ความสาเร็จเหล่านี้ สร้างความโดนเด่นให้กรุงไทย-แอกซ่า ด้านการสนับสนุนมนุษยชาติ สังคม และความยั่งยืนของชุมชนในภาพรวม มิใช่เพียงมุ่งเน้นประโยชน์และผลกาไรเป็นพื้นฐาน”


Forbes Thailand Staff
Forbes Thailand Staff

Update : 15 มีนาคม 2560

View : 866
vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,357

Most Popular
1

สัมผัสปรากฏการณ์ครั้งใหม่ อัครสถานหรู มู

Update : 27 มิถุนายน 2560

view : 27,752

2

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สร้างโรงงานสาขานรา

Update : 04 สิงหาคม 2559

view : 4,586

3

“แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์” ค

Update : 12 พฤษภาคม 2560

view : 2,587

top list

ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ได้ตัดสินทิศทางค่าเงินบาทเสมอไ..

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 520

ประธานเฟดคนใหม่ และทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ ที่อา..

Update : 03 พฤศจิกายน 2560

view : 1,222

เกาหลีเหนือ-สหรัฐฯ หรือวิกฤตจะซ้ำรอย..

Update : 06 ตุลาคม 2560

view : 5,415


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย