PEOPLE / DINE WITH THE BOSS

ฐานันท์ สุวรรณรักษ์ แห่ง มอนเดลีซ ให้ความหวานสร้างโอกาส ฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ปลีกตัวจากตารางประชุมที่อัดแน่นมาพบ Forbes Thailand ในยามบ่าย บุคลิกที่ดูกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น และยิ้มง่าย ทำให้ฐานันท์ดูอ่อนกว่าวัย 48 ปีของเขา มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (Mondelēz Internat

Update : 12 เมษายน 2560

View : 590


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 10,048

PEOPLE

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ มุ่งปั้น KKP สู่แบงก์ผลกำไรเลิศ

Update : 20 มีนาคม 2560

View : 2,627

PEOPLE

สมฤดี ชัยมงคล “ภารกิจคืนความแข็งแกร่งให้ บ้านปู”

Update : 17 กุมภาพันธ์ 2560

View : 3,746

PEOPLE

แววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล สยายปีกร้านเคเอฟซี รักษาแชมป์ไก่ทอด

Update : 19 มกราคม 2560

View : 878

PEOPLE

นพวรรณ จุลกนิษฐ ปั้น จ๊อบส์ ดีบี ดาวเด่นคู่ตลาดงานไทย

Update : 16 ธันวาคม 2559

View : 958

PEOPLE

อัษฎา หะรินสุต อาสาสร้างความสดใสให้ “เชลล์”

Update : 28 ตุลาคม 2559

View : 1,006

PEOPLE

สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ภารกิจเชื่อมโยงข่ายโลจิสติกส์

Update : 23 กันยายน 2559

View : 1,082

PEOPLE

นัตดา บุรณศิริ ขยับปีกล่าโอกาส

Update : 26 สิงหาคม 2559

View : 1,253

PEOPLE

ศุภจี สุธรรมพันธ์ ซีอีโอมืออาชีพคนแรกของกลุ่มดุสิต

Update : 22 กรกฎาคม 2559

View : 3,181

PEOPLE

อรฤดี ณ ระนอง ภารกิจปั้น นายณ์ เอสเตท แม้ “จิ๋ว” แต่ “แจ๋ว”

Update : 06 พฤษภาคม 2559

View : 1,602Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)