PEOPLE / FABULOUS 40s & 50s

สุรชัย ชาญอนุเดช 'ซานตา เฟ่' เสิร์ฟความอร่อย ความขรุขระของเส้นทางเดินก่อนหน้า คือบทเรียนล้ำค่าที่ สุรชัย ชาญอนุเดช นำมาอุดจุดอ่อนพร้อมปั้นจุดแข็งแบรนด์ 'ซานตา เฟ่ สเต๊ก' ชูธงรายได้รวม 2 พันล้านบาทปีนี้เตรียมกรุยทางสู่การเป็นบริษัทมหาชนโลดแล่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีหน้า บรรยากาศในร้าน ซานตา เฟ่ สเต๊ก (Santa Fé Steak) สาขาเซ็นทรัล

Update : 25 กรกฎาคม 2561

View : 1,201vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 479

PEOPLE

โชคชัย เลิศเธียรดำรง ขึ้นรูป Royal Porcelain ถูกใจรุ่นใหม่

Update : 23 กรกฎาคม 2561

View : 461

PEOPLE

วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี ครีเอทฝันปั้นแบรนด์อารียา

Update : 26 มิถุนายน 2561

View : 649

PEOPLE

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ 'เคมีแมน' ปูนไลม์แห่งเอเชีย

Update : 21 พฤษภาคม 2561

View : 819

PEOPLE

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา ND Rubber ล้อยางพันล้าน

Update : 08 พฤษภาคม 2561

View : 833

PEOPLE

‘วัชมนฟู้ด’ ผลิธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้แตะ 4 พันล้าน

Update : 13 เมษายน 2561

View : 5,608

PEOPLE

พงษ์ชัย อมตานนท์ นวัตกรรมนำ FORTH สู่ A BILLION

Update : 20 มีนาคม 2561

View : 6,200

PEOPLE

ศุภกิจ งามจิตรเจริญ พา ZIGA ลุยธุรกิจเหล็กโครงสร้าง หวังดัน

Update : 16 มีนาคม 2561

View : 1,091

PEOPLE

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ไขเคล็ดลับสู่ประตูความสำเร็จ สตาร์ทอัพไทย

Update : 30 มีนาคม 2561

View : 7,393

PEOPLE

บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล หล่อ THE ให้แกร่งในยุคเฟื่องฟู

Update : 26 กุมภาพันธ์ 2561

View : 6,740Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group