PEOPLE / WOMEN / THAILAND

ปฐมา พรประภา เร่งเครื่อง TK ปล่อยกู้แตะ 1.3 หมื่นล้าน ผู้นำหญิงแกร่งแห่งบริษัทผู้บริการเช่าซื้อจักรยานยนต์เบอร์ 1 ของไทยและทายาทรุ่นของครอบครัวพรประภา รับโจทย์เร่งแรงบิดพา TK ให้เติบโตอย่างมั่นคงทำยอดปล่อยกู้แตะ 1.3 หมื่นล้านบาทภายในปี 2563 พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไปปักธงในตลาดกลุ่ม CLMV ที่มุ่งสร้างพอร์ตโตถึง 50% ของยอดให้สินเชื่อรวมภายใน 3 ปีข้างหน้า

Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561

View : 717vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,596

PEOPLE

ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ SCB Abacus ปลดล็อก AI โลก

Update : 19 มกราคม 2561

View : 962

PEOPLE

เกศรา มัญชุศรี ดอกไม้เหล็กในสวนลงทุน

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 1,012

PEOPLE

นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ โชคชะตาพลิกผัน สู่วิถีผู้นำ BKD

Update : 23 มิถุนายน 2560

View : 2,335

PEOPLE

ยอดสตรีแห่งสยาม

Update : 13 กรกฎาคม 2559

View : 6,407

PEOPLE

Power Women: พัณณิน กิติพราภรณ์ ราชินีแห่ง Dream World

Update : 09 กรกฎาคม 2559

View : 2,975

PEOPLE

แม่ทัพหญิงแห่งไทยสมุทร ขยายอาณาจักรประกัน-อสังหาฯ

Update : 23 กุมภาพันธ์ 2559

View : 6,432

PEOPLE

คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ สตรีผู้ไม่ละทิ้ง Passion

Update : 06 มกราคม 2559

View : 8,390

PEOPLE

เขาช่องพร้อมเสิร์ฟกรุ่นกลิ่นกาแฟไทยทั่วโลก

Update : 12 พฤษภาคม 2558

View : 4,697

PEOPLE

ยุวดี จิราธิวัฒน์ พา เซ็นทรัล ท่องทั่วไทย ไปอาเซียน & ยุโรป

Update : 21 เมษายน 2558

View : 5,255Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย