PEOPLE / 30UNDER30 / GLOBAL

30 under 30 พลังของคนดัง: 3 เซเลปรุ่นใหม่ ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง รายชื่อสุดยอดผู้บุกเบิกรุ่นใหม่ของอเมริกาที่จัดทำโดย FORBES จะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมอยู่ด้วยเสมอ ต่อไปนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคนดัง 3 คนอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยที่ 2 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในการจัดอันดับของ FORBES ส่วนอีก 1 คนเป็นผู้มาใหม่ พวกเขาเหล่านี้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เก

Update : 15 กุมภาพันธ์ 2561

View : 436vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,591

PEOPLE

30 Under 30 กลุ่มดาวรุ่งของคนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจด้วยแนวคิดสร

Update : 08 กุมภาพันธ์ 2561

View : 889

PEOPLE

30 Under 30 กลุ่มดาวรุ่งของคนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจด้วยแนวคิดสร

Update : 08 กุมภาพันธ์ 2561

View : 1,978

PEOPLE

เลือดใหม่ในต่างถิ่น

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 1,127

PEOPLE

30 ดาวรุ่งทวีปเอเชีย ปี 2017: ตอนที่ 2

Update : 21 กรกฎาคม 2560

View : 1,502

PEOPLE

30 ดาวรุ่งทวีปเอเชีย ปี 2017: ตอนที่ 1

Update : 21 กรกฎาคม 2560

View : 1,286

PEOPLE

เลือดใหม่แห่งโลกเก่า

Update : 16 พฤษภาคม 2560

View : 1,681

PEOPLE

ติดตามผลงานสตาร์ทอัพ ผู้คว้าทุน Thiel Fellowship มูลค่า 1 แส

Update : 15 พฤษภาคม 2560

View : 1,502

PEOPLE

ลูกแกะ แตกฝูง

Update : 12 พฤษภาคม 2560

View : 2,600

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย