PEOPLE / THRIVING 30s

บัญชัย ครุจิตร เล็งพิกัดยุทธศาสตร์เจ้าพระยา เส้นทางของธุรกิจกงสีที่แตกยอดจากอุตสาหกรรมเหล็กมาเป็นผู้ให้บริการท่าเรือแม่น้ำเอกชนไทยที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด พร้อมใช้ตลาดทุนสร้างแต้มต่อโลดแล่นต่อเนื่องในชื่อ “สหไทย เทอร์มินอล” กว่าทศวรรษของบริษัท จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงท่าเทียบเรือพาณิชย์เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของครอบครัว ซึ่งมีปริม

Update : 09 กุมภาพันธ์ 2561

View : 627vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,613

PEOPLE

แสงชัย ลิมปิโชติพงษ์ ผลักยาง 'โอตานิ' โตไกลระดับโลก

Update : 16 มกราคม 2561

View : 8,240

PEOPLE

มิลล์คอน สตีล: สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล พ่อค้าเหล็กในสายเลือ

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 1,909

PEOPLE

TPIPP เพิ่มมูลค่าขยะชุมชน ผงาดโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

Update : 22 สิงหาคม 2560

View : 4,111

PEOPLE

เธียรสุรัตน์ อาณาจักรเครื่องกรองน้ำพันล้าน

Update : 15 กรกฎาคม 2560

View : 1,633

PEOPLE

กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ สูตรบริหารในร้านขนม

Update : 28 พฤษภาคม 2560

View : 9,279

PEOPLE

ก้าวที่แกร่งแห่งนันยาง

Update : 29 มีนาคม 2560

View : 4,715

PEOPLE

สุธิดา มงคลสุธี ราชินีอาณาจักรไอทีหมื่นล้าน

Update : 28 ตุลาคม 2559

View : 3,587

PEOPLE

ภาสิต ลี้สกุล เลือดใหม่แห่ง TRC

Update : 27 กันยายน 2559

View : 3,283

PEOPLE

สรพจน์ เตชะไกรศรี ชูธุรกิจอาหาร ลดเสี่ยงอสังหาฯ

Update : 04 กุมภาพันธ์ 2559

View : 11,361Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง