PEOPLE / TALENTED 20s

พีระพล ทยานุวัฒน์ ปั้น “แกรนด์โฮม” โฉมใหม่ ทายาทคนสุดท้องแห่งครอบครัวผู้ค้าวัสดุตกแต่งบ้านรายใหญ่ ร่วมนำทัพ “รุ่น 2” สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ปรับ “แกรนด์โฮม” ให้ทันสมัย มุ่งหวังขยายฐานครองใจลูกค้ารายย่อย จากธุรกิจของครอบครัวที่แยกตัวจากธุรกิจต้นตระกูลเมื่อ ราชัญ ทยานุวัฒน์ ที่ขอสร้างเส้นทางความสำเร็จของตนเอง ผนึกกำลังกั

Update : 10 สิงหาคม 2560

View : 683


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,444

PEOPLE

สิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก ฝันปั้น Giztix สู่ “ยูนิคอร์น”

Update : 22 พฤศจิกายน 2559

View : 2,436

PEOPLE

กรวัฒน์ เจียรวนนท์ ปั้น Eko โตไกลในเอเชีย

Update : 19 เมษายน 2559

View : 6,902

PEOPLE

“คณาพญา” ก้าวที่กล้าของ “ภีร์ ไล”

Update : 24 สิงหาคม 2557

View : 4,799

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย