PEOPLE / HEROES OF PHILANTHROPY / GLOBAL

Heroes of Philanthropy: 10 สุดยอดผู้บริจาคเพื่อการกุศลแห่งทวีปเอเชีย ตั้งแต่ปี 2008 Forbes Asia ได้สืบเสาะทั่วภูมิภาคเอเชียเพื่อจัดอันดับสุดยอดผู้ใจบุญเป็นประจำทุกปี เพื่อเฟ้นหาบุรุษและสตรีที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังนำเสนอผู้ที่มียอดบริจาครวมมหาศาลตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกด้วย เป้าหมายคือการคัดเลือกผู้ใจบุญตัวจริง ซึ่งหมายถึงผู้ที่ควั

Update : 20 ตุลาคม 2560

View : 102


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,443

PEOPLE

เดิมพันการกุศลนัดสำคัญ

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 1,048

PEOPLE

ให้มากเปลี่ยนโลกมาก

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 1,394

PEOPLE

บ่มเพาะต้นกล้าแห่งปัญญา

Update : 09 กันยายน 2559

View : 1,962

PEOPLE

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่...

Update : 07 มีนาคม 2559

View : 1,892

PEOPLE

คิดเพื่อภูมิภาค

Update : 02 พฤศจิกายน 2558

View : 1,917

PEOPLE

ทายาทเศรษฐีโลก ไม่อื้อฉาวก็ดังได้

Update : 13 มิถุนายน 2557

View : 3,002

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย