PEOPLE / HEROES OF PHILANTHROPY / GLOBAL

ยอดนักบาสหวนบ้านเกิด แม้คนอาจพากันคิดไปว่า Yao Ming อาจดังแล้วทิ้งประเทศจีนไว้เบื้องหลังแต่สุดยอดนักบาสเก็ตบอลในตำนานผู้นี้วาดแผนไว้ว่าจะหวนคืนกลับประเทศบ้านเกิดและใช้ชื่อเสียงพร้อมความมั่งคั่งของตนเพื่อช่วยเหลือสังคม ใบหน้าของ Yao Ming ผุดขึ้นเกือบทั่วทุกหัวระแหงในปี 2009 นักบาสเก็ตบอลอาชีพชาวจีนซึ่งเล่นให้กับทีมดัง

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 1,098vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,591

PEOPLE

Heroes of Philanthropy: 10 สุดยอดผู้บริจาคเพื่อการกุศลแห่งทว

Update : 20 ตุลาคม 2560

View : 827

PEOPLE

เดิมพันการกุศลนัดสำคัญ

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 1,495

PEOPLE

ให้มากเปลี่ยนโลกมาก

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 1,896

PEOPLE

บ่มเพาะต้นกล้าแห่งปัญญา

Update : 09 กันยายน 2559

View : 2,461

PEOPLE

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่...

Update : 07 มีนาคม 2559

View : 2,485

PEOPLE

คิดเพื่อภูมิภาค

Update : 02 พฤศจิกายน 2558

View : 2,455

PEOPLE

ทายาทเศรษฐีโลก ไม่อื้อฉาวก็ดังได้

Update : 13 มิถุนายน 2557

View : 3,598

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย