PEOPLE / THE NEXT TYCOONS / GLOBAL

Acer เดินเครื่องลุยธุรกิจคลาวด์ Maverick Shih ไม่เคยมีความคิดที่จะทำงาน ณ Acer บริษัทซึ่งพ่อของเขาก่อตั้งขึ้น แต่ตอนนี้เขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการพลิกโฉมยักษ์ใหญ่ธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เมื่อ 4 ปีที่แล้ว Acer เปิดตัวบริการคลาวด์ แม้ว่า Dropbox, Google หรือ Amazon รวมถึงบริษัทอื่นๆ จะเป็นขาใหญ่ที่ชิงเข้าตลาดมาก่อนแล้ว ขณะ

Update : 11 กรกฎาคม 2560

View : 832vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 16,677

PEOPLE

ความท้าทายที่ถูกส่งต่อ

Update : 13 ธันวาคม 2559

View : 1,745

PEOPLE

The Tangs ยึดมั่นในปรัชญาของครอบครัว

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2559

View : 2,128

PEOPLE

ภาระหนัก : DheerajHindujaกับภาระหนี้สินของบริษัทผลิตรถบรรทุก

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 2,961

PEOPLE

4 สาวพี่น้องภารตะ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาล Apollo

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 2,688

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย