PEOPLE

ธิดา แก้วบุตตา สาวแกร่งแห่ง SAWAD ศรีสวัสดิ์ยกระดับสู่สถาบันการเงินทางเลือกใหม่ในการกำกับของแบงก์ชาติ ภายใต้ผู้นำสาวและผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง ธิดา แก้วบุตตา ร่วมบริหารกิจการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ตั้งเป้าหมายสินเชื่อโตปีละ 20-30% สถาบันการเงินทางเลือกใหม่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือบทบาทที่ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

Update : 19 กันยายน 2560

View : 570


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 14,733

PEOPLE

อาทิตย์ นันทวิทยา ปฏิรูป SCB สู่ธนาคารในดวงใจ

Update : 19 กันยายน 2560

View : 456

PEOPLE

เอรียา จุฑานุกาล พลังมุ่งมั่นที่ผลักดันสู่ “มือหนึ่ง” โลก

Update : 18 กันยายน 2560

View : 449

PEOPLE

ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ “Build to Be” พิสูจน์ฝีมือ

Update : 03 กันยายน 2560

View : 1,126

PEOPLE

อิสระ ว่องกุศลกิจ ทางสีเขียวแห่ง “มิตรผล” ความมั่งคั่งสู่ควา

Update : 01 กันยายน 2560

View : 779

PEOPLE

จักรพงษ์ ศานติรัตน์ เร่งสปีด Triumph สู่เส้นชัย

Update : 23 สิงหาคม 2560

View : 417

PEOPLE

TPIPP เพิ่มมูลค่าขยะชุมชน ผงาดโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

Update : 22 สิงหาคม 2560

View : 2,698

PEOPLE

พีระพล ทยานุวัฒน์ ปั้น “แกรนด์โฮม” โฉมใหม่

Update : 10 สิงหาคม 2560

View : 575

PEOPLE

กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รับไม้ต่อยอด ซีไอเอ็มบี ไทย

Update : 02 สิงหาคม 2560

View : 567

PEOPLE

เลือดใหม่ในต่างถิ่น

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 604Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย