PEOPLE

ยุทธชัย จรณะจิตต์ บาลานซ์ความต่าง “อิตัลไทย” ยกระดับก่อสร้าง-ไลฟ์สไตล์ จากขุนพลสู่ผู้ครองบัลลังก์สั่งการยกเครื่องอาณาจักรครอบครัวก้าวข้ามโอกาสและความท้าทาย พร้อมสานต่อรอยทางแห่งความสำเร็จในธุรกิจก่อสร้าง ประกาศเดินเกมรุกธุรกิจบริการ ไลฟ์สไตล์ โรงแรม ผงาดทั่วเอเชียเสริมทัพความแข็งแกร่งอิตัลไทยทะยาน 1.7 หมื่นล้าน “เราสามารถทำให้อิตัลไทยมีภาพของความกระตือรือร้น แ

Update : 26 มิถุนายน 2560

View : 395


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,881

PEOPLE

นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ โชคชะตาพลิกผัน สู่วิถีผู้นำ BKD

Update : 23 มิถุนายน 2560

View : 969

PEOPLE

ปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ปั้น Ascend Group รุกตลาดดิจิทัลอาเซีย

Update : 23 มิถุนายน 2560

View : 2,466

PEOPLE

Nadim Xavier Salhani เสิร์ฟแบรนด์ไทยสู่นักชิมทั่วโลก

Update : 05 มิถุนายน 2560

View : 1,972

PEOPLE

กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ สูตรบริหารในร้านขนม

Update : 28 พฤษภาคม 2560

View : 7,141

PEOPLE

ยืนยง โอภากุล ลำนำหมื่นล้านแห่ง “คาราบาวแดง”

Update : 26 พฤษภาคม 2560

View : 1,119

PEOPLE

เลือดใหม่แห่งโลกเก่า

Update : 16 พฤษภาคม 2560

View : 829

PEOPLE

ติดตามผลงานสตาร์ทอัพ ผู้คว้าทุน Thiel Fellowship มูลค่า 1 แส

Update : 15 พฤษภาคม 2560

View : 671

PEOPLE

ลูกแกะ แตกฝูง

Update : 12 พฤษภาคม 2560

View : 1,805

PEOPLE

ขุมพลังใหม่แห่ง 3K ดับเครื่องชนอินเตอร์แบรนด์

Update : 26 พฤษภาคม 2560

View : 798Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)