people / COVER STORY

ปลาฉลามถึง TOA บัลลังก์สีของตั้งคารวคุณ


“ขยันและซื่อสัตย์ คำแรกในพจนานุกรมชีวิตของเจ็ดพี่น้องตั้งคารวคุณตามวิถีของลูกคนจีน ซึ่งมีบิดาและมารดาเป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่หอบเสื่อผืนหมอนใบมาตั้งรกรากในแผ่นดินไทย ช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี 2440 เมื่อ เป็งคุง แซ่ตั้ง หนุ่มน้อยวัย 17 ปีได้ตัดสินใจเดินทางเสี่ยงโชคจากบ้านเกิดในหมู่บ้านมอร์เจีย ตำบลซัวเล้ง อำเภอแต้เอี้ย มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ด้วยความหวังสร้างตัวในประเทศไทย โดยเริ่มต้นงานกรรมกรรับจ้างขุดคลองที่หนองแค จังหวัดสระบุรี ก่อนจะย้ายถิ่นฐานมารับจ้างแบกข้าวสารที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี


ด้วยความมุมานะทำงานหนักเอาเบาสู้ ทำให้ชายชาวจีนต่างถิ่นสามารถเก็บหอมรอมริบปลูกบ้านได้สำเร็จ ทั้งยังตั้งต้นลงทุนอาชีพหาบเร่ขายของชำตามคลอง เช่น กะปิ และน้ำปลา เพื่อนำไปแลกข้าวเปลือกจำหน่ายเป็นเงินอีกทอด โดยเป็งคุงในวัย 29 ปีได้สมรสกับ กิมเกียว แซ่ลี้ และให้กำเนิดบุตรธิดา ได้แก่ สงวน ประเสริฐ ประจักษ์ บรรเจิด อาจณรงค์ อรสา และประวิทย์

 


สามทหารเสือปั้นปลาฉลาม


ก้าวแรกของธุรกิจกงสีในรุ่นของเจ็ดพี่น้องได้เริ่มต้นขึ้นจากห้องแถวคูหาเดียวกับป้ายชื่อ ร้านง้วนไทเส็ง หรือ ไทยแสงเจริญ ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์ สี และน้ำมันทาไม้ ในปี 2498 โดย สงวน และ ประเสริฐ ได้ร่วมกันบุกเบิกกิจการ


ขณะที่ ประจักษ์ ในวัย 13 ปีศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนจีนควบคู่กับการช่วยงานร้าน 2 ปีต่อมาจึงลาออก เพื่อรวมพลังสงวน ประเสริฐ และประจักษ์เป็นสามทหารเสือช่วยกันกอบกู้วิกฤตค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่มีจำนวนมากกว่าแสนบาท โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางธุรกิจจากการซื้อมาขายไปเป็นผู้ผลิตสินค้าของตัวเองประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ในปัจจุบัน ลูกคนที่สามของตระกูลตั้งคารวคุณ ผู้ร่วมปลุกปั้นธุรกิจมาตั้งแต่วัยรุ่น


“เราเป็นครอบครัวใหญ่มีพี่น้องจำนวนมาก ธุรกิจซื้อมาขายไปไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย เราจึงเริ่มต้นปฏิรูปอุตสาหกรรมครอบครัว โดยนำน้ำมันทาไม้ ทินเนอร์บรรจุเป็นแกลลอน” ประจักษ์เล่าถึงช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลง


อุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็กๆ ของตั้งคารวคุณได้เริ่มต้นขึ้นโดยใช้พื้นที่หลังร้านเป็นโรงงานผลิตน้ำมันทาไม้ เนื่องจากเป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนไม่มากและสามารถผลิตเองได้ ซึ่งประจักษ์เลือกใช้ชื่อ “ปลาฉลาม” จากแรงบันดาลใจโลโก้ของสิ่วปลาฉลาม แบรนด์สวีเดน ที่ได้รับความนิยมและมียอดจำหน่ายจำนวนมาก


อย่างไรก็ตาม การสร้างการยอมรับในธุรกิจที่มียักษ์ใหญ่ครองตลาดเป็นเวลายาวนานไม่ใช่เรื่องง่าย แม้จะเพียรพยายามพัฒนาคุณภาพในราคาที่ถูกกว่าเจ้าตลาดเดิม 5-10% แต่น้ำมันทาไม้ปลาฉลามก็ไม่อาจดึงส่วนแบ่งจากปลาตะเพียนและพญานาคที่ยึดหัวหาดธุรกิจไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะในธุรกิจขายเครื่องเหล็กและขายสีที่เลือกสั่งสินค้าจากแบรนด์ติดตลาดเท่านั้น


แต่สามทหารเสือยังไม่ยอมแพ้ ขณะที่สงวนดูแลเรื่องการผลิตและการเงิน ประเสริฐและประจักษ์แบ่งกันคุมทัพธุรกิจบุกในแต่ละพื้นที่ โดยประเสริฐรับผิดชอบการจำหน่ายสินค้าในภาคเหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนประจักษ์รับผิดชอบเขตกรุงเทพฯและภาคกลางน้ำมันทาไม้ตราปลาฉลาม (รูปลักษณ์ในปัจจุบัน)


ในช่วงเวลานั้น ประจักษ์ได้ฝึกปรือฝีมือและสั่งสมประสบการณ์การสร้างแบรนด์รวมถึงความเป็นนักสู้ โดยทุกวันเขาจะนำสินค้าใส่ท้ายจักรยานและขี่จักรยานขายสินค้าตั้งแต่เช้าจรดเย็น พร้อมทั้งเปลี่ยนเป้าหมายจากร้านเครื่องเหล็กเป็นร้านเครื่องเขียน และใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเคาะประตูในลักษณะป่าล้อมเมือง ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า หรือ customer relationship management (CRM) กับร้านค้าย่านชานเมืองให้รู้จักและยอมรับปลาฉลาม


นอกจากนี้ ประจักษ์ยังปรับเปลี่ยนวัตถุดิบผลิตน้ำมันทาไม้ที่มีคุณภาพดีขึ้น และเปลี่ยนฉลากให้มีรูปแบบที่สวยงาม รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายในตลาดโรงไม้ซึ่งมีคู่แข่งจำนวนน้อยรายกว่า โดยใช้วิธีการฝากขาย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจดจำแบรนด์และมองเห็นสินค้า


ขณะที่กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองยังได้รับการปรับใช้กับการขยายฐานกลุ่มผู้ใช้งานต่างจังหวัดเช่นกัน โดยปลาฉลามเริ่มจากการบุกตลาดในอำเภอเล็กๆ ของจังหวัด ซึ่งเปิดรับสินค้าแบรนด์ใหม่มากกว่าในตัวเมืองที่ขายเฉพาะแบรนด์ติดตลาดเป็นส่วนใหญ่ โดยเพิ่มกลยุทธ์การขายสินค้าพ่วงที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้ เช่น ทินเนอร์และแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีสินค้าวางขายในร้านค้ามากขึ้น กองทัพปลาฉลามใช้เวลาเพียง 2-3 ปีก็สามารถยึดตลาดต่างจังหวัดได้สำเร็จ

 


โตเอะเบิกทางสู่ TOA


หลังเสริมความแข็งแกร่งให้ปลาฉลามว่ายน้ำนำหน้าปลาตะเพียนและพญานาคทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ประจักษ์และประเสริฐพร้อมเดินหน้าจากโอกาสทางธุรกิจที่เล็งเห็นในยุคเศรษฐกิจไทยเฟื่องฟู ทำให้เขาสนใจลงทุนในธุรกิจที่เชี่ยวชาญอย่างการนำเข้าและจัดจำหน่ายสี โดยมุ่งเน้นที่สีจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสีระดับกลางที่มีราคาย่อมเยาแต่คุณภาพเทียบเคียงสีฝั่งตะวันตก เช่น บริษัท โตอะเพ้นท์ภายในโรงงานสี TOA


จากความเพียรพยายามสร้างความเชื่อมั่นและความตั้งใจจริง สองพี่น้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยสำเร็จ ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกษมเทรดดิ้ง ของบริษัท โตอะเพ้นท์ ในปี 2507 โดยสีน้ำมันใช้แบรนด์ โตเอะ (Toa) และสีน้ำแบรนด์ เซลิโทน (Celitone) ซึ่งประจักษ์ในวัย 20 ปีรับผิดชอบเรื่องการตลาดและการขายเต็มตัว โดยใช้กลยุทธ์เดียวกับน้ำมันทาไม้บุกตลาดสีทั่วประเทศ


แม้ธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสีญี่ปุ่นจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ประจักษ์เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโรงงานผลิตสี ทำให้เขาตัดสินใจเริ่มตั้งต้นธุรกิจใหม่จากศูนย์ โดยร่วมกับ ละออ ซึ่งเป็นคู่ชีวิตร่วมสานฝัน ด้วยการก่อตั้ง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2515 บนเนื้อที่ 300 ตารางวาย่านเอกมัย โดยเป็นโกดังเก็บสีและแหล่งผลิตน้ำมันทาไม้ปลาฉลาม พร้อมทั้งได้รับแรงหนุนเป็นเงินทุน 2 ล้านบาทจากบิดามารดาของละออซึ่งประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลใน จังหวัดอุดรธานี


“ชื่อ TOA มาจากโตเอะหรือโตอาแปลว่าเอเชียตะวันออก เพราะความโชคดีของเราที่ในสมัยนั้นเชิญญี่ปุ่นมาร่วมทุนและเขาไม่มา แต่ช่วยทางเทคนิคและเซ็ทอัพโรงงานให้ ซึ่งการที่เราให้ความสำคัญกับการพบลูกค้าหรือร้านขายสี ทำให้เรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร”ประจักษ์เดินหน้าลุยงานเองทั้งหมด นับตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโรงงานผลิตสีแห่งแรกที่สำโรงบนพื้นที่ 2 ไร่ครึ่ง และขยายเป็น 5 ไร่ใน 2 ปีต่อมา รวมถึงการจัดตั้งฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต แผนกวิจัย และพัฒนา พร้อมสร้างแบรนด์จดทะเบียนการค้า TOA ประเทศไทย เพื่อการรุกตลาดอย่างแข็งแกร่ง


กว่าจะกลายเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านบนบัลลังก์ทองในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทุกย่างก้าวนับตั้งแต่ปลาฉลามถึง TOA ล้วนเต็มไปด้วยสารพัดสีสันระหว่างทาง หากแต่ท้ายที่สุดทุกเฉดสีสามารถผสมผสานกลายเป็นสีเดียวกันอย่างกลมกลืนภายในอาณาจักรแห่งตั้งคารวคุณ

 


ภาพ: ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี และ TOA


อ่านเพิ่มเติม: ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ รังสรรค์นวัตกรรม สร้าง TOA ให้ยั่งยืน


คลิกเพื่ออ่าน "ปลาฉลามถึง TOA บัลลังก์สีของตั้งคารวคุณ" ฉบับเต็มในรูปแบบ e-Magazine


พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 3,417


Most Popular
1

วาสนา ลาทูรัส, NaRaYa กระเป๋าผ้าพันล้าน

Update : 27 กุมภาพันธ์ 2558

view : 41,243

2

ศรีตรังนำทัพยางไทย แจ้งเกิดแบรนด์ระดับโล

Update : 12 กันยายน 2559

view : 31,585

3

ชัยวัฒน์-วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ สองรุ่นร่วมสร

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 30,235


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group