people / WOMEN / GLOBAL

11 มหาอำนาจหญิงของโลกด้านเทคโนโลยี

จากรายชื่อ 100 มหาอำนาจหญิงของโลก เราคัดเลือกมหาอำนาจหญิงของโลกด้านเทคโนโลยี 1 ใน 7 กลุ่ม ที่ Forbes ได้ทำการจัดลำดับโดยประเมินปัจจัย 4 ด้านด้วยกัน คือ เงิน (ทรัพย์สินส่วนบุคคล ยอดจำหน่ายของบริษัท จีดีพีของประเทศ) การปรากฏตัวตามสื่อต่างๆ อิทธิพลข้ามสาขาและความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร บริษัท หรือประเทศของตน

 


ลำดับที่7
Sheryl Sandberg

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
สังกัด: Facebook
ประเทศ: สหรัฐฯ

 

ลำดับที่8
Susan Wojcicki

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สังกัด: YouTube
ประเทศ: สหรัฐฯ


ลำดับที่9
Meg Whitman

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สังกัด: HP
ประเทศ: สหรัฐฯ

 


ลำดับที่11
Ginni Rometty

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สังกัด: IBM
ประเทศ: สหรัฐฯ

 

ลำดับที่15
Angela Ahrendts

ตำแหน่ง: รองประธานอาวุโส
สังกัด: Apple
ประเทศ: สหรัฐฯลำดับที่20
Safra Catz

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
สังกัด: Oracle
ประเทศ: สหรัฐฯ

 

ลำดับที่27
Ruth Porat

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
สังกัด: Alphabet
ประเทศ: สหรัฐฯ

 

ลำดับที่34
Ursula Burns

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สังกัด: Xerox
ประเทศ: สหรัฐฯ
ลำดับที่44
Amy Hood

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
สังกัด: Microsoft
ประเทศ: สหรัฐฯ


ลำดับที่55
Marissa Mayer

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สังกัด: Yahoo
ประเทศ: สหรัฐฯ

 

ลำดับที่76
Gwynne Shotwell

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
สังกัด: SpaceX
ประเทศ: สหรัฐฯ
 


คลิ๊กอ่าน "100 มหาอำนาจหญิงของโลก" ได้ที่ Fobes Thailand Magazine ฉบับ AUGUST 2016


Forbes Thailand Staff
Forbes Thailand Staff

Update : 22 กันยายน 2559

View : 2,765
vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,290

Most Popular
1

วาสนา ลาทูรัส, NaRaYa กระเป๋าผ้าพันล้าน

Update : 27 กุมภาพันธ์ 2558

view : 31,657

2

ศรีตรังนำทัพยางไทย แจ้งเกิดแบรนด์ระดับโล

Update : 12 กันยายน 2559

view : 28,705

3

ชัยวัฒน์-วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ สองรุ่นร่วมสร

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 24,332

top list

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี..

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

view : 861

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 1,067

สรุปภาพการลงทุนปี 2017..

Update : 18 ธันวาคม 2560

view : 1,358


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)