NEWS / GLOBAL

Jack Ma หนุน “ยุคแห่งหญิง” พร้อมชูพลัง “Big Data” เมื่อโลกการค้าต้องตระหนักถึงศักยภาพของผู้หญิง ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามข้อที่ Jack Ma ผู้เป็น Founder & Executive Chairman ของ Alibaba Group บริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างประวัติศาสตร์การค้าไร้พรมแดนเน้นอยู่เสมอคือ “ผู้ประก

Update : 27 ตุลาคม 2560

View : 4,485


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 16,224

NEWS

เมืองใดที่จะเป็น Silicon Valley แห่งต่อไป?

Update : 19 ตุลาคม 2560

View : 730

NEWS

ยักษ์เล็ก Dunkin Donuts ล้มยักษ์ใหญ่ Starbucks

Update : 16 ตุลาคม 2560

View : 34,038

NEWS

สตาร์ทอัพวิจัยวัคซีนต้าน “มะเร็ง” รับเงินลงทุน 93 ล้านเหรียญ

Update : 11 กันยายน 2560

View : 1,100

NEWS

เจาะลึกตลาดจีน: Localize แบรนด์อย่างไรให้พิชิตใจชาวแดนมังกร

Update : 28 สิงหาคม 2560

View : 757

NEWS

Jeff Bezos แซงหน้า Bill Gates ขึ้นเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดใ

Update : 02 สิงหาคม 2560

View : 4,425

NEWS

ส่องออฟฟิศ Jack Ma ที่สำนักงานใหญ่ Alibaba เมือง Hangzhou

Update : 24 กรกฎาคม 2560

View : 6,264

NEWS

เช็กตัวตนออนไลน์ของคุณให้ดี เมื่อบริษัทยุคใหม่เลือกจ้างพนักง

Update : 06 กรกฎาคม 2560

View : 1,081

NEWS

หรือซีอีโอ Uber จะโยนความเป็นผู้ประกอบการและ 'ระบบเศรษฐกิจแบ

Update : 19 มิถุนายน 2560

View : 1,101

NEWS

5 สุดยอด 'เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว' รุ่นใหม่ เตรียมเหินฟ้าใน 3

Update : 03 กรกฎาคม 2560

View : 3,238Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย