NEWS

JETRO ตั้งเป้าส่งออกสินค้าเกษตรญี่ปุ่นเข้าไทยเพิ่ม 10% ต่อปี ชูสินค้าเด่นอาหารทะเล-เนื้อวัว JETRO เร่งผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ และประมงเพิ่มทั่วโลก ตั้งเป้ามูลค่าแตะ 1 ล้านล้านเยนในปี 2562 ด้านประเทศไทยตลาดสำคัญอันดับ 6 เดินหน้าสร้างกลยุทธ์เพิ่มการบริโภค 10% ต่อปี จัดงานเจรจาธุรกิจ-สร้างพันธมิตรร้านอาหาร-พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซ Hiroki Mitsumata ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประ

Update : 17 ตุลาคม 2560

View : 210


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,388

NEWS

ยักษ์เล็ก Dunkin Donuts ล้มยักษ์ใหญ่ Starbucks

Update : 16 ตุลาคม 2560

View : 22,677

NEWS

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง พร้อมปรับกลยุทธ

Update : 12 ตุลาคม 2560

View : 329

NEWS

สายการบิน New Gen Airways รุกกลยุทธ์เกมรอง เปิดเส้นทางบินภาย

Update : 12 ตุลาคม 2560

View : 704

NEWS

อสังหาฯ จากญี่ปุ่น “Shinwa Group” ปักหลักยาวในไทย เล็งหาผู้ร

Update : 11 ตุลาคม 2560

View : 751

NEWS

คนไทยมีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ...ถึงเวลาต้องวางแผนการเงิน

Update : 09 ตุลาคม 2560

View : 670

NEWS

"สยามโกลบอลเฮ้าส์" ประกาศแตะ 100 สาขาภายใน 5 ปี เปิด DC ระบบ

Update : 09 ตุลาคม 2560

View : 6,916

NEWS

คาวาลลิโน มอเตอร์ เดินหน้าธุรกิจเต็มสูบ ประกาศแผน 5 ปี มั่นใ

Update : 09 ตุลาคม 2560

View : 2,190

NEWS

“ไทยเบฟ” ปี'60 รายได้หด 6% เตรียมปล่อย “เหล้ารวงข้าว” โฉมใหม

Update : 05 ตุลาคม 2560

View : 1,676

NEWS

คนไทยมีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ...ถึงเวลาต้องเริ่มต้นวางแผน

Update : 10 ตุลาคม 2560

View : 530Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย