News / Webvertorial

J&C บริบทแห่งโอกาสทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ Job & Career

เป็นมากกว่าธุรกิจเน็ตเวิร์คที่เคยเห็นเมื่อกล่าวถึง 'แบรนด์ J&C' ในนาม บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพราะด้วยการผนวกรวมหลากหลายช่องทาง (Multi-Channel) เข้าไว้ด้วยกันทั้งค้าปลีก (Retail), ค้าส่ง (Wholesale), ขายตรง (Multi Network Marketing) แฟรนไชส์ (Franchise), อี-วอลเลท (E-Wallet), อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) รวมถึงการหลอมรวมทุกจุดทุกช่องทาง (Omni Channel) ที่ลูกค้าสัมผัสทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ให้เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างลงตัว

ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นความแตกต่างอันโดดเด่นที่เกิดขึ้นได้จากการมองไกลคิดไกลของ “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ และความพรั่งพร้อมในการนำพาธุรกิจ J&C ให้ก้าวข้ามกรอบเดิมๆ เพื่อเติมเต็มคุณค่าคุณประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ความเป็น Job & Career ในการสร้างงานสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างระบบสร้างเครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืน ทั้งมีเรื่องราวความสำเร็จทางธุรกิจของ J&C ที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดช่วง 16 ปีที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบัน ซึ่งเราพร้อมนำเสนอเนื้อหาให้เห็นโดยละเอียด

นอกจากความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบอี-วอลเลท (E-Wallet) มาให้บริการเป็นรายแรกๆ ในธุรกิจขายตรงนับแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันพร้อมให้บริการผ่านร้าน “JC I-Mart” ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้คนเข้ามาลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ ตามด้วยบริการร้านสะดวกซื้อบนมือถือ JC M-Commerce ทุกที่ทุกเวลา, บริการรถมินิมาร์ทเคลื่อนที่ JC M-Shop สำหรับผู้ลงทุนทำแฟรนไชส์ได้เน้นใช้สอยได้จริงและก่อเกิดรายได้ทั่วทุกแห่งหนบนท้องถนน

บริการร้านค้าเสมือนจริง JC Virtual Store ที่จำลองให้เห็นถึงการช้อปปิ้งแบบเสมือนจริงผ่านร้าน JC I-Mart, ความร่วมมือทำ Co-Brand บัตรเครดิตใบแรกใบเดียวของไทยที่นำระบบอี-วอลเลท (E-Wallet) ของ J&C เชื่อมโยงเข้ากับระบบของธนาคารกรุงเทพฯ, การสร้างห้างสรรพสินค้า JC Mall ตามหัวเมืองใหญ่ๆ รองรับการเติบโตในแต่ละภูมิภาคทั้งที่ขอนแก่น หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก และชลบุรี การพัฒนานวัตกรรมการจำลองความเป็นจริงเสมือน (VR : Virtual Reality) มาใช้เป็นเครื่องมือ ทางธุรกิจ เป็นต้น แล้วยังนับรวมถึงผลสำเร็จจากการ สร้างงานสร้างรายได้ ตอบแทนให้กับผู้คนมากมาย รวมๆ กันคิดเป็นเม็ดเงินหมื่นกว่าล้านบาท

เช่นเดียวกับการสร้างอาชีพในธุรกิจ J&C ก็มีเส้นทางหลากหลายให้ผู้คนได้เข้ามาเลือกที่จะทำเลือกที่จะเป็นได้โดยอิสระ โดยประเด็นนี้ “ดร.สมชาย” บอสใหญ่ J&C ได้อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ว่าด้วยความที่ธุรกิจ J&C วางตัวเองเป็นเซอร์วิส โพรวายเดอร์ (Service Provider) ที่มีแพลตฟอร์ม (Platform) ที่พร้อมรองรับทุกความต้องการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกอาชีพ และครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่น ภายใต้รูปแบบเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทั้งพัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ พัฒนากลกยุทธ์และพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อต่อยอดให้กับผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจ J&C มีความเป็นเจ้าของในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองหรือทำเป็นธุรกิจครอบครัวร่วมกันทั้งครอบครัวก็ได้

ประธานกรรมการบริหาร J&C กล่าวพร้อมสะท้อนแง่คิดน่าสนใจด้วยว่า การทำธุรกิจสำหรับ J&C จะมองไปข้างหน้าเสมอและต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้เป็นสำคัญ ดังนั้น การออกนอกกรอบเดิมๆโดยการคิดการทำสิ่งใดในธุรกิจ J&C ก็ตามก็จะอยู่บนเส้นทางความเชื่อที่เกิดขึ้นจริงได้ โดยเฉพาะจุดยืนวันนี้ของ J&C กับความเป็นเซอร์วิส โพรวายเดอร์ (Service Provider) ก็ถือเป็นแนวคิดแนวทางที่มองต่างออกไปและเป็นจริงได้ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แพลตฟอร์ม(Platform) ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเจเนอเรชั่น และในทุกหลากหลายอาชีพ

เพราะคำว่า เซอร์วิส โพรวายเดอร์ (Service Provider) ตามความหมายในทางธุรกิจของ J&C เสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ให้บริการที่พรั่งพร้อมสำหรับการให้บริการแบบองค์รวมในการสนับสนุนการขายซึ่ง “มีดี” ในทุกๆ ด้านทั้งด้านสินค้าบริการ, ด้านระบบ, ด้านนวัตกรรมทางการตลาด,ด้านความรู้ในการฝึกอบรมพัฒนาคน, ด้านเครื่องมือที่เอื้อในการทำธุรกิจ, ด้านการสร้างโอกาสในการทำอาชีพและสนับสนุนให้คนที่เข้ามาทำประสบความสำเร็จ

“ตลอดช่วง 16 ปี ในการทำธุรกิจของ J&C ได้พิสูจน์ถึงการเป็นผู้ให้ที่พร้อมหยิบยื่น โอกาสทางธุรกิจให้กับผู้คนด้วยความจริงใจและด้วยคุณธรรมที่ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่าง ในความเป็นขายตรงที่ดีที่ไม่ได้เน้นรวยเงินแต่เราเน้นรวยน้ำใจในการเป็นผู้ให้ ซึ่งฉีกตัวเองออกจากขายตรงในอดีตเดิมๆ ที่คนมักเข้าใจว่าเข้ามาเพื่อเอาแต่ผลประโยชน์” ดร.สมชาย กล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเป็นผู้ให้บริการแบบองค์รวมเพื่อตอบโจทย์ความเป็น Job & Career ในทางธุรกิจ J&C ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้เห็นว่า ขายตรงวันนี้ไม่ได้เป็นความเสี่ยงแบบเดิมแต่หากเป็นอาชีพแห่งโอกาสที่หลากหลาย และขายตรงก็ไม่ได้เป็นแค่ค้าปลีกแต่ยังมีหลายๆ อาชีพที่รวมกันอยู่ในอุตสาหกรรมขายตรง

วันนี้เรามีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่บริษัทได้สร้างมาส่งผลให้ผู้คนได้มีโอกาสและมีอาชีพที่ได้มาซึ่งความสำเร็จนับหลายแสนคน ไม่ว่าผู้คนที่ทำจะเข้ามาร่วมในฐานะการเป็นพาร์ทเนอร์ ซัพพลายเออร์ หรือเมมเบอร์ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ ทำให้ J&C ได้ค้นพบข้อมูลที่มีในระบบอย่างชัดเจนเลยว่าสามารถมีอาชีพหลากหลายและเป็นอาชีพที่มีมาตรฐานเริ่มตั้งแต่อาชีพผู้ประกอบการ, อาชีพวิทยากร หรือโค้ช, อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย, อาชีพนักขาย, อาชีพนักธุรกิจอิสระ รวมถึงอาชีพแฟรนไชส์ก็เป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่รวมอยู่ในธุรกิจขายตรงด้วย เป็นต้น

บอสใหญ่แห่ง J&C เน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำให้ธุรกิจ J&C ก้าวข้ามออกจากกรอบเดิมๆ ส่วนสำคัญ เป็นผลมาจากการมองขายตรงในมุมที่แตกต่างออกไปโดยมองว่า ขายตรงไม่ใช่แค่เซกเมนต์เล็กๆ แต่ทว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีหลากหลายอาชีพรวมอยู่ในนั้นอีกด้วย ส่งผลให้มีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) รวมกันเป็นจำนวนมากถึง 10 กว่าล้านคน และด้วยความหลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนี้ J&C จึงพัฒนาช่องทางธุรกิจในหลากหลายช่องทาง (Multi-Channel) บนแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการจึงเสมือนเป็นทางเลือกให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจได้เลือกทำเลือกเป็นได้ตามถนัดตามใจชอบ เช่น เลือกเป็นสมาชิก เลือกเป็นผู้บริโภคเลือกเป็นนักขายนักธุรกิจ เลือกเป็นดิสทริบิวเตอร์ เลือกเป็นพาร์ทเนอร์ เลือกเป็นซัพพลายเออร์ เลือกเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเลือกทำแฟรนไชส์ที่ J&C เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาลงทุน
ในหลายช่องทาง เช่น แฟรนไชส์เปิดร้าน JC I-Mart, แฟรนไชส์เปิด JC M-Shop รถมินิมาร์ทเคลื่อนที่ เป็นต้น

และจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือความหลากหลายในทุกมิติที่ธุรกิจ J&C พร้อมมอบโอกาส มอบอาชีพ มอบรายได้ มอบผลประโยชน์ร่วมกันบนแพลตฟอร์ม (Platform) ที่พัฒนาขึ้น เพื่อต้องการเป็นผู้ให้ที่แท้จริงโดยเฉพาะการเป็นเซอร์วิส โพรวายเดอร์ (Service Provider) และเพื่อตอบโจทย์ความเป็น Job & Career ให้กับผู้คนมากมาย ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเจเนอเรชั่น และทุกอาชีพ ในสังคมได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการได้ทุกความต้องการที่ธุรกิจ J&C มีให้อย่างครบถ้วน


Admin System Web
Administrator

Update : 08 มิถุนายน 2561

View : 3,988


Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 125,593

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,622

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,382


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group