News / THAILAND

อุ่นเครื่องความคิดก่อนสัมผัสงานสัมมนาระดับโลก SingularityU Thailand Summit 2018 ครั้งแรกในไทย

กูรูรวมตัวร่วมแสดงความคิดเห็นในงานแถลงข่าวเปิดตัวงานสัมมนา SingularityU Thailand Summit 2018 เผยภาพไทยเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยี โดยได้ ชานนท์ เรืองกฤตยา แห่ง อนันดาฯ อรพงศ์ เทียนเงิน แห่งดิจิทัล เวนเจอร์ และ  แจนสัน แยป จาก ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเสวนา

ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ผู้จัดงานและผู้ริเริ่มโครงการ SingularityU Thailand Summit 2018 ที่กำลังเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในเดือนมิถุนายนนี้กล่าวเปิดงานพร้อมเชื่อมั่นไทยว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและพร้อมสู่การเติบโตและก้าวข้ามรูปแบบระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคมในปัจจุบัน ซึ่งงานสัมมนาที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย ถูกจัดต่อเนืองมาแล้วเกือบทศวรรษ ภายใต้ SingularityU ได้รวบรวมบรรดาผู้นำและผู้เชี่ยวชาญแถวหน้ามาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีความหมาย และการลงมือทำอันจะก่อให้เกิดผลกระทบอันแท้จริงต่อธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม สังคม และชุมชนโลก

“นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี 2551 Singularity University ได้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของชุมชนนวัตกรรมระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับโลกผ่านกระบวนการคิดแบบก้าวกระโดด และการรับมือกับความท้าทายระดับโลก งานสัมมนา SingularityU จึงเป็นที่รู้จักในฐานะการเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและวิธีการแก้ไขที่แท้จริง” ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ กล่าว


ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ จาก บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ด้าน ชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา Swiss Replica Watches ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์มีวิสัยทัศน์และพันธะสัญญา ต่อการพัฒนาชีวิตของคนเมืองอย่างต่อเนื่อง ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ ภาคการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กำลังเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานของผู้คนในประเทศ และความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ”

“ดังนั้น จุดมุ่งหมายอันสูงสุดคือการนำเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างก้าวกระโดดมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัย ความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย การเดินทาง การทำงาน สุขภาพและการเงินส่วนบุคคล”

ด้าน อรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ บริษัทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมทางการเงินกำลังถูกขับเคลื่อนและสั่นคลอนโดยเหล่าเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น บล็อคเชน (Blockchain) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) บิ๊ก ดาต้า (Big Data) ไปจนถึง ระบบ Quantum Computer (Quantum Computing System) ในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เรามีพันธสัญญาในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอุตสาหกรรมการธนาคาร ผ่านนวัตกรรม การลงทุน และการสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ของไทยให้เติบโตไปพร้อมๆ กับธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์เองปรับโหมดตัวเองเพื่อกำหนดตัวตนใหม่ อย่างกลยุทธ์ “Going Upside Down” เราตั้งเป้าหมายชัดเจนการลดพนักงานและนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาแทนที่ สมัยก่อนธนาคารต้องยิ่งใหญ่ แต่ปัจจุบันขนาดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ แต่ประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญที่สุด ถึงเป็นการกลับตาลปัตรทางความคิดที่ไทยพาณิชย์ต้องการจะไปและเรา ดิจิทัล เวนเจอร์ จะเข้าไปมีส่วนสำคัญในพัฒนาสิ่งเหล่านี้”

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า ในยุคที่นวัตกรรมเป็นแรงผลักดันอันสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้น ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันควรแก่ภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมมือกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านเทคโนโลยีต่างๆ

“นอกจากนี้ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาพื้นฐานของแต่ละภาคส่วน เพื่อการเข้าถึงวิสาหกิจชุมชนและการบริการด้านสุขภาพ รวมถึงพัฒนาและขยับขยายบุคลากรด้านดิจิทัลในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างก้าวกระโดด” ดร.ณัฐพล กล่าว

ดร. แจนสัน แยป ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงระดับโลก และประธานฝ่าย Innovation Practice จาก ดีลอยท์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดีลอยท์ และ Singularity University (SU) ได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้คำตอบและช่วยผู้นำทางด้านธุรกิจในการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป – โดยเน้นนโยบายจากความคิดสู่การลงมือปฏิบัติจริง"

ทั้งนี้ งานสัมมนา SingularityU Thailand Summit 2018 จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม ในเดือนมิถุนายนที่จะถึง โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวงกว้างด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดพื้นฐาน ซึ่งผลกระทบโดยรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนโฉมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ เช่น อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อนาคตของวงการแพทย์ยุคดิจิทัล อนาคตของอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอนาคตของอุตสาหกรรมการเงินและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่างๆ ระดับโลก


กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor

Update : 25 พฤษภาคม 2561

View : 1,195vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 3,327


Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 126,866

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,914

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,691


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group