News / THAILAND

‘Make a Change’ หมัดเด็ดกรุงเทพประกันชีวิตรับศึกเดือด

กรุงเทพประกันชีวิตมั่นใจโตมากกว่า 10% พร้อมฝ่าความท้าทายแชร์ช่องทางการจำหน่ายผ่านแบงก์ เดินหน้าปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขัน ชู "Make a Change เพื่อชีวิตที่แตกต่าง" ดันช่องทางออนไลน์ พัฒนาแพลตฟอร์ม เสริมทัพด้วยทีมที่ปรึกษาการเงินคุณภาพ

ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยประกาศการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในปีนี้ประมาณ 4-6% ใกล้เคียงกับตัวเลขปี 2560 ที่ 5.89% โดยมีจำนวนเบี้ยรับรวมแตะ 6.01 แสนล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตปีต่อไปอยู่ที่ 433,900 ล้านบาท และเบี้ยรับใหม่ 167,000 ล้านบาท พร้อมทั้งอัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต 84% หรือคิดเป็นสัดส่วนเบี้ยต่อจีดีพี 3.89%

หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันชีวิตที่ได้รับอนุมัติให้ขายประกันออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศ ภายใต้การบริหารของ วิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมายการเติบโตมากกว่า 10% (ไม่นับผลิตภัณฑ์ประกันระยะสั้น) 

หลังจากสามารถสร้างการเติบโตในปีที่ผ่านมา ด้วยเบี้ยประกันภัยใหม่จากแบบประกันหลักเพิ่มขึ้น 18% และการเพิ่มที่ปรึกษาทางการเงินที่เติบโตมากกว่า 10% ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนนักวางแผนทางการเงินที่ได้รับคุณวุฒิ CFP ® และ AFPT มากกว่า 100 คน ทั้งยังมีการดำเนินงานที่มั่นคง ด้วยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 252% ซึ่งสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด

“ความท้าทายที่สำคัญในปีนี้ ได้แก่ ผลกระทบจากการที่ธนาคารกรุงเทพมีพันธมิตรใหม่เข้ามาเริ่มขายผลิตภัณฑ์ สินค้าราคาถูกลง มาตรฐานบัญชีใหม่ที่การบันทึกตัวเลขในบัญชีเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยต่ำที่ส่งผลต่อประกันออมทรัพย์และการปรับพอร์ตสินค้าที่เบี้ยรับระยะสั้นให้ผลตอบแทนสูงไม่ค่อยน่าสนใจ การแข่งขันในวงการประกันสูง ซึ่งเราเชื่อว่าในท้ายที่สุดอาจจะมีการควบรวมประกันชีวิตบริษัทขนาดเล็กให้สามารถแข่งขันได้”


วิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ธุรกิจประกันชีวิตยังต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงแนวโน้มการก้าวสู่ยุคสังคมสูงวัยที่ส่งผลต่อรูปแบบประกันชีวิต เช่น ช่วงอายุความคุ้มครองเพิ่มจาก 60 ปีเป็น 70 ปี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น 

ดังนั้น บริษัทได้วาง 5 กลยุทธ์สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรและสร้างรากฐานแข็งแกร่งในอนาคต ประกอบด้วย ช่องทางการจำหน่าย การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ การปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอสินค้าสู่การวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งยังสร้างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาคนในองค์กร พร้อมสร้างแบรนด์ของกรุงเทพประกันชีวิตและการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End) และเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขณะที่วางแผนการดำเนินธุรกิจปี 2561 บริษัทชูแนวคิด Make a Change เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่แตกต่าง ด้วยการใช้กลยุทธ์หลักผลักดันพัฒนาการต่างๆในองค์กร แผนพัฒนาช่องทางการขายเดิม และการขยายช่องทางใหม่ เช่น การเพิ่มยอดขายในช่องทางออนไลน์ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เจาะกลุ่มลูกค้า การสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตรในช่องทางต่างๆ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินรอบด้าน

นอกจากนั้น บริษัทยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมเปิดรับเทคโนยีใหม่ เตรียมความพร้อม และพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการขายประกันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้น การพัฒนาระบบบริการลูกค้า และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น แอพพลิเคชั่นสำหรับลูกค้าและตัวแทนให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรผ่านการสร้างทีมและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญบนแนวทางของนักวางแผนการเงิน

“กรุงเทพประกันชีวิตเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยเน้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพเพื่อให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ หรือบริหารในลักษณะ Multi-Level เหมือนร้านอาหารที่ต้องมีการปรับเมนูใหม่และอาจจะเพิ่มการลงทุนมากขึ้น เพื่อรับกับการแข่งขันรวมถึงให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์มากขึ้นหลังจากได้รับอนุมัติการขายผ่านช่องทางดังกล่าวได้ในปีที่ผ่านมา” วิพลปิดท้ายถึงแผนการออกประกันออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในเร็ววันนี้ 

 

Forbes Facts

  • ประกันที่ได้รับความสนใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง
  • การแข่งขันในธุรกิจที่สำคัญและควรระมัดระวังด้านการบริหารคือ การแข่งขันด้านผลประโยชน์ของฝ่ายขายมากกว่าการแข่งขันทางผลิตภัณฑ์
  • มาตรฐานบัญชีใหม่อาจจะส่งผลให้ประกันในลักษณะ Single Premium (ชำระเพียงครั้งเดียว) และประกันระยะสั้นลดจำนวนลง

 


อ่านเพิ่มเติม "วิพล วรเสาหฤท พลิก กรุงเทพประกันชีวิต คืนตำแหน่ง Top5"


พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor

Update : 21 มีนาคม 2561

View : 1,244


Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 125,595

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,624

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,383


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group