News / THAILAND

เอ็กซ์พีเดีย เผยผลวิจัยนักท่องเที่ยวไทยติดโผอันดับหนึ่งเลิกและเลื่อนวันหยุดผักผ่อนเพราะติดงาน

เอ็กซ์พีเดียเผยผลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักผ่อนระหว่างการเดินทางอย่างแท้จริง (Vacation Deprivation Study) ประจำปี 2560 ในหลากหลายประเด็น โดยเป็นงานวิจัยที่ทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ตั้งแต่ปี 2543

ซิมอน ฟิเก้ ผู้จัดการทั่วไป เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย เผยถึงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ขวางการลาพักร้อนเป็นประจำทุกปี โดยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของการลาพักร้อนที่แตกต่างกันในหลายทวีป แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่จากหลากหลายประเทศร้อยละ 80-90 มองการลาพักร้อนทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขมากขึ้น ทั้งยังได้ใกล้ชิดกับครอบครัว ความเครียดลดลง และยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้น 

“แต่จากผลสำรวจที่เกิดขึ้น จำนวนของคนที่ไม่ใช้วันลาพักร้อนสูงขึ้นทั่วโลก ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในปี 2560 กลุ่มผู้ใหญ่ที่ทำงานเต็มเวลาทั่วโลกรู้สึกว่าไม่อยากลาหยุดพักร้อนมีจำนวนถึงร้อยละ 53 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2559 ที่มีจำนวนร้อยละ 49” ซิมอน ฟิเก้ เผยและกล่าวต่อว่า

นายจ้างไทยเองสนับสนุนให้มีวันลาพักร้อนประจำปีเพิ่มขึ้น แต่ลูกจ้างยังคงใช้วันลาพักร้อนน้อยกว่าที่กำหนด จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่าเหตุผลจริงๆ ที่ทำให้ลูกจ้างประจำคนไทยรู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้ใช้วันลาพักร้อนประจำปีมีจำนวนถึงร้อยละ 51 ของจำนวนลูกจ้างประจำ และใช้วันลาพักร้อนเพียง 2-3 วันต่อปี ซึ่งน้อยกว่าวันหยุดประจำปีที่พวกเขาได้รับเสียอีก

โดยเหตุผลส่วนใหญ่ที่ต้องการเก็บวันลาพักร้อนไว้ อาทิ เพื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันร้อยละ 45 ตารางการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวยและบุคคลากรไม่เพียงพอ ร้อยละ 37 ความยุ่งยากในการจัดตารางเวลาวันหยุดให้เหมาะสมกับครอบครัว เพื่อนและคู่รัก ร้อยละ 37และความต้องการในการสะสมวันลาพักร้อนไว้ใช้ในปีถัดไป ร้อยละ 30


ซิมอน ฟิเก้ ผู้จัดการทั่วไป เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

ทั้งนี้ผลสำรวจยังเผยให้เห็นอีกว่าแม้กลุ่มนักท่องเที่ยววัยทำงานกลุ่มนี้เดินทางท่องเที่ยวแต่ยังคงเช็คอีเมล ซึ่งจากข้อมูลการสำรวรวจนั้นคนกลุ่มนี้จำนวนร้อยละ 27 เข้าเช็คอีเมลอย่างน้อยวันละครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีจำนวนร้อยละ 24 โดยแบ่งเป็นชาวไต้หวันร้อยละ 48 ชาวอินเดียร้อยละ 39 ส่วนชาวไทยร้อยละ 28 

นอกจากนี้ร้อยละ 48 จากกลุ่มตัวอย่างเผยด้วยว่าพวกเข้าต้องยกเลิกหรือเลื่อนวันลาพักร้อนออกไปเนื่องจากการทำงาน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย โดยเป็นคนไทยร้อยละ 75 ชาวเอมิเรตร้อยละ 70 และชาวอินเดียร้อยละ 67

ด้าน กริช ม่วงไหมทอง คุณหมอพิธีกรรายการ เดอะ ดร. ออซ ไทยแลนด์ ผู้ร่วมเสวนากล่าวเสริมในมุมมองที่เกี่ยวกับสุขภาพและประโยชน์ที่รับวันหยุด “การลาหยุดเพื่อพักผ่อนไม่เพียงแต่เป็นผลดีสำหรับตัวคุณ แต่ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ยิ่งขึ้น เท่ากับส่งผลดีให้กับองค์กรด้วยเช่นกัน ผมคิดว่านายจ้างควรเริ่มต้นการปลูกฝังและการฝึกให้ลูกจ้างรู้จักวางแผนการเรื่องความสมดุลในชีวิตทำงานและการพักผ่อนให้มากยิ่งขึ้น”


กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor

Update : 27 กุมภาพันธ์ 2561

View : 1,636


Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 124,986

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,551

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,319


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group