News / THAILAND

บริษัทโรเบิร์ต วอลเทอร์ส เผยแนวโน้มการจ้างงานและสาขาอาชีพเด่น ปี 2561 ระดับผู้บริหารชั้นกลาง

บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพ เผยผลข้อมูลการจ้างงานในปี 2560 และ ปี 2561 จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของภูมิภาคและการเติบโตของยุคดิจิทัล

ภาพรวมของตลาดแรงงานในปี 2560 ตลาดแรงงานพบว่ามีความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับตำแหน่งงานในระดับบริหารชั้นกลาง การลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการจ้างงานที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงในด้านดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการของบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น อาทิ ผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาซอฟท์แวร์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP

ภาพรวมของตลาดแรงงานในปี 2561เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศส่งผลต่อสภาวะการจ้างงานที่มีเสถียรภาพตลอดทั้งปีตลาดการสรรหาขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ, วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายภาษา และมีความรอบรู้เชิงธุรกิจและการค้าระดับภูมิภาค สำหรับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยจะมากถึง 20%

โดยตำแหน่งเป็นที่ต้องการในปี 2561 มีแนวโน้มการเพิ่มอัตราเงินเดือนมากถึง 35% สำหรับพนักงานที่มีทักษะ ประสิทธิภาพ และความสามรถในการทำงานข้ามสายงาน โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการคือ ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้อำนวยการผ่ายบุคคลระดับภูมิภาค, ประธานฝ่ายการเงิน และ ผู้ชำนาญด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร

เจาะลึกสายงานโดดเด่นในปี 2561

สายงานบัญชีและการเงิน
คาดการณ์ ตลาดแรงงานยังคงมีการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับความต้องการในการจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มีความต้องการสูงในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมีส่วนร่วมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและช่วยผลักดันการขยายธุรกิจในระยะยาว ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการเงิน (FP&A Manager), ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงิน(Chief Financial Officers) โดยเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 25-30% ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

สายงานการธนาคารและการบริการทางการเงิน
คาดการณ์ ปริมาณการสรรหาคาดว่าจะชะลอตัวลงเนื่องจากมีจำนวนผู้หางานที่มีประสบการณ์สูงกว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ จะยังคงแสวงหาบุคคลากรที่มีทักษะและมุมมองใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นความต้องการสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้ารับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ได้ ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือตำแหน่งในภาคการบริการทางการเงิน (front office) จะยังคงมีความต้องการในอัตราที่สูง โดยเงินเดือนเพิ่มขึ้น 18-20% ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในภาคการธนาคารและการบริการทางการเงิน

สายงานทรัพยากรบุคคล
คาดการณ์ ผู้เชี่ยวชาญในสายทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงจะเป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากบทบาทที่เปลี่ยนไปเป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและลดบทบาทในงานเชิงปฏิบัติการ นายจ้างจะมองหาผู้สมัครในสายทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบรู้ในเชิงธุรกิจและสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลยุทธ์การเติบโตขององค์กรในภาพรวม ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาค นักบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ (HR Business Partners) และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรและการพัฒนาซึ่งมีความสามารถด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง โดยเงินเดือนเพิ่มขึ้น 15%-25% ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาดการณ์ การมุ่งเน้นของธุรกิจในยุคดิจิทัลเพิ่มความต้องการของผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเชิงเทคนิคและทักษะความเป็นผู้นำความแตกต่างที่เด่นชัด คือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้สมัครโดยการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำและการสื่อสารที่ชัดเจน ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ นักวิเคราะห์ธุรกิจและนักวิเคราะห์ระบบ พนักงานระดับอาวุโสที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจที่สำคัญ เงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 15-25% สำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีย้ายงานในปี 2561

สายงานการขายและการตลาด
คาดการณ์ การริเริ่มโครงการการปรับโครงสร้างและการลดทอนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มความต้องการของผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง นายจ้างได้มองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดที่มีประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ โดยตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมและมีประสบการณ์ในต่างประเทศและมีความพร้อมในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ผู้สมัครที่มีประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยม เช่น จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Ivy League) จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก เงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 15-20% สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดที่เปลี่ยนงานในปี 2561

สายงานซัพพลายเชนและวิศวกรรม
คาดการณ์ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาได้เพิ่มความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายสรรหาจะตั้งเป้าการมองหาผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานในระบบซัพพลายเชนได้ ในภาควิศวกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการด้านการประกันคุณภาพจะเป็นที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่โดดเด่นคือ ผู้บริหารด้านการขนส่ง (logistics) ผู้จัดการฝ่ายวางแผนด้านความต้องการ (demand and supply planning) และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ procurement managers ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงงาน โดยการเงินเดือนปรับขึ้นเฉลี่ย 10-15% สำหรับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มซัพพลายเชนและวิศวกรรม


แกริต บุคกาต ผู้จัดการบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำสำนักงานประเทศไทย

ด้าน Gerrit Bouckaert ผู้จัดการบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประจำสำนักงานประเทศไทย ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมในมุมผู้ว่าจ้างว่า “ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างจำเป็นต้องมีตัวเลือกการจ้างงานที่หลากหลายเพื่อดึงดูดคนที่ต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น หรือโอกาสในการทำงานระหว่างประเทศ กระบวนการจ้างงานจำเป็นต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีแผนความก้าวหน้าในอาชีพที่วางไว้อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การดึงดูดและการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถจำเป็นต้องได้รับการวางแผนอย่างเต็มที่”


กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor

Update : 09 มกราคม 2561

View : 2,474


Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 124,987

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,551

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,319


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group