News / Webvertorial

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ซิตี้ แคมปัส ภายใต้การนำของ ชาลี โสภณพนิช

การก่อสร้างแคมปัสแห่งใหม่ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซึ่งใช้ชื่อว่า โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ซิตี้ แคมปัส ย่านสุขุมวิท-พระรามเก้ากำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 แคมปัสใหม่นี้ออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีพื้นที่สีเขียวของธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมจัดสรรให้มีครูผู้ชำนาญการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่ดีที่สุด

โดยมี อแมนด้า เดนนิสสัน ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาลจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ แคมปัส เข้ามารับตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ซิตี้ แคมปัส เพื่อให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนและค่านิยมเฉกเช่นเดียวกันทั้งสองแคมปัส และมอบการศึกษาแบบองค์รวมอันเป็นเอกลักษณ์ของโชรส์เบอรี ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมสูงสุดสำหรับการศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษาต่อไป


(จากซ้าย) นางสาวอแมนด้า เดนนิสสัน ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส, นายชาลี โสภณพนิช
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ และ นายสตีเฟน ฮอลลอยด์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โชรส์เบอรี อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย

ชาลี โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เล่าถึงที่มาอันเป็นเหตุผลให้เขาตัดสินใจเปิดแคมปัสแห่งที่สองขึ้น โดยพาเราย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีก่อน ในวันที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ แคมปัส ก่อรากฐานอันมั่นคงขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

“เป้าหมายในตอนนั้นคือการสร้างโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยการระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นเลิศร่วมกับการลงทุนและทรัพยากรอื่นๆ จนในวันนี้โชรส์เบอรีกรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ แคมปัสได้กลายเป็นโรงเรียนตัวเลือกอันดับแรกของผู้ปกครองจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในภูมิภาคมาโดยตลอด”

“หลายปีมานี้มีนักเรียนที่สมัครเข้ามาเรียนที่โชรส์เบอรี กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ แคมปัส เป็นจำนวนมาก ในขณะที่เรารองรับนักเรียนใหม่เพื่อเข้าเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้เพียงปีละ 75 คน ทำให้เราต้องปฏิเสธเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่า 650 คน ดังนั้นการเปิดโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ซิตี้ แคมปัส จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่เราไม่สามารถรับเข้าศึกษาได้ในตอนเเรก และอีกเหตุผลหนึ่งคือเรามีความมั่นใจว่าทีมงานเราพร้อมที่จะรองรับและช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาในประเทศไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง”

โรงเรียนโชรส์เบอรี ประเทศอังกฤษ สถาปนาขึ้นภายใต้พระบรมราชานุญาต เมื่อปี ค.ศ. 1552 ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1 ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ จากนั้นได้พัฒนาและเติบโตขึ้นจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็น 1 ใน 9 โรงเรียนชั้นนำของประเทศอังกฤษ “ความภูมิใจในแง่หนึ่งของเราคือการได้เห็นนักเรียนที่จบไปประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกไม่ว่าจะในอเมริกาหรืออังกฤษ ผมคิดว่า องค์ประกอบสำคัญมาจากการผสมผสานของสองสิ่งที่ผมเปรียบเทียบว่าเป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ ด้านฮาร์ดแวร์คือเรื่องการออกแบบแคมปัสให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย ปลอดภัย ด้านซอฟต์แวร์คือชื่อเสียงของโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับ มีทีมบริหารที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ดูแลนักเรียนอย่างเอาใจใส่ เมื่อสองสิ่งเหล่านี้มาผสานกัน ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ซึ่งมีส่วนในการผลักดันให้เด็กพัฒนาตัวเองได้มากกว่าที่ควรจะเป็น และทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้คือส่วนสำคัญในความสำเร็จของโชรส์เบอรี”


ภาพโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส

พื้นที่ 15 ไร่ บนถนนพระรามเก้า ใจกลางกรุงเทพฯ ครอบคลุมย่านสุขุมวิท-พระรามเก้า คือ ที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ซิตี้ แคมปัส ที่จะรองรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา อายุ 3-11 ปี จำนวน 640 คน ด้วยมาตรฐานและค่านิยมเดียวกันกับโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ แคมปัส ทั้งในเรื่องการศึกษาแบบองค์รวมที่จะช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและด้านอารมณ์ พร้อมทั้งปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในสภาพทางการเรียนรู้แบบเกื้อกูล ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา และในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ที่นี่เด็กๆ จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน พร้อมทั้งผนวกหลักสูตรภาษาไทยและภาษาจีนกลางเข้าไปในระบบการเรียนการสอน โดยครูผู้ชำนาญการสอนที่ได้รับการจัดสรรมาอย่างดี ภายใต้นวัตกรรมการออกแบบโรงเรียนที่นำสมัย อาคารเรียนสูง 3 ชั้น เชื่อมต่อถึงกัน เพื่อสร้างความรู้สึกของการเป็นชุมชนเดียวกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาภายนอกอาคารมากขึ้น กับการจัดผังห้องเรียนแบบกลุ่มล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ยังได้มี การแยกอาคารเรียนและพื้นที่สำหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ และมีระบบการรักษาความปลอดภัยพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเด็กเล็ก“การมีสถาบันการศึกษาชั้นเลิศใประเทศไทยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีต่อระดับความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติจะคำนึงถึงเรื่องการศึกษาของบุตรหลานเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ในการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเข้าไปอยู่อาศัยและทำธุรกิจ และคุณภาพการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา ก็ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กมีผลการเรียนดีเยี่ยมในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา กระทั่งสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้นำที่มีความรอบรู้และความสามารถรอบด้านครบทุกมิติของชีวิต ดังนั้นการสร้างสรรค์โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย จึงเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญที่จะช่วยเสริมความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันบนเวทีระดับโลก” ผู้นำมากวิสัยทัศน์แห่งโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://city.shrewsbury.ac.th/


Admin System Web
Administrator

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 2,814


Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 124,956

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,544

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 115,314


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group