News / THAILAND

คนไทยมีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ...ถึงเวลาต้องวางแผนการเงิน (2)


“คนไทย 70% มีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ” จักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach วิทยากรที่ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวบนเวที SEC Retirement Savings Symposium 2017 จักรพงษ์กล่าวเช่นนั้นโดยนำข้อมูลมาจากการเก็บแบบสอบถามลูกศิษย์ที่เข้ามาร่วมอบรมด้านการเงินกับเขา ซึ่งตัวเลขนี้เรียกว่าเป็นตัวเลขจากกลุ่มคนที่สนใจด้านการเงินจนมาโค้ชชิ่งกับจักรพงษ์ แล้วถ้าเป็นคนกลุ่มอื่นที่ไม่สนใจการเงินมาก่อน...ตัวเลขอาจจะมากยิ่งไปกว่านี้


นี่คือสาเหตุที่ทำให้ ก.ล.ต.พยายามกระตุ้นให้คนไทยสนใจการเก็บออมเงินโดยมีเป้าหมายที่การเกษียณอายุอย่างมีความสุขและมีเงินเก็บออมเพียงพอต่อการดำรงชีวิต


“คนมากมายมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณเพราะคำว่าเกษียณทำให้รู้สึกว่า ‘อีกนาน’ แต่จริงๆ แล้วเงินออมหลังเกษียณต้องเริ่มสะสมตั้งแต่วันแรกที่ทำงานถึงจะมีเพียงพอ” จักรพงษ์กล่าว

 


เปิดสูตรการออมเงิน


โค้ชจักรพงษ์เปิดหลักคิดในการออมเงินให้พอใช้หลังเกษียณว่า “เงินพอใช้หลังเกษียณ = รายได้ 1 เดือน ต้องใช้ได้ 1.5 เดือน”จักรพงษ์ เมษพันธุ์ บนเวที SEC Retirement Savings Symposium 2017


พร้อมเปิดสูตรช่วงเวลาชีวิตในการบริหารการเงิน แบบง่ายๆ ตรงประเด็น โดยแบ่งชีวิตออกเป็น 3 ช่วง คือ

20-30 ปี = อย่าก่อหนี้ สร้างทรัพย์สินด้วยการออมเงิน 20% ของรายได้ต่อเดือน
30-40 ปี = สร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเป็นช่วงเวลาที่มักจะต้องลงทุนซื้อบ้านและรถยนต์
40-80 ปี = ปลดหนี้ ใช้เงินอย่างมีความสุข


จักรพงษ์ขยายความว่า ช่วงอายุ 20-30 ปีเป็นช่วงที่สำคัญมาก ไม่ควรก่อหนี้ใดๆ ไม่ควรซื้อบ้านซื้อรถหากไม่จำเป็น หรือถ้าหากมีความจำเป็นและภาระต่างๆ ต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได้ และไม่ลืมแบ่งเวลาศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มเติม


“สมัยนี้การเก็บออมเงินต่างจากสมัยก่อน เพราะสมัยก่อนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสูง 5-10% ดังนั้นสูตรการเก็บออมไม่ต้องคิดอะไรมาก ทำงานหนักแล้วเก็บออมในบัญชีก็พอ แต่สมัยนี้ดอกเบี้ยเงินฝากเหลือแค่ 0.5% แปลว่าสูตรต้องเพิ่มขึ้นอีกข้อ คือ ทำงานหนัก เก็บออม และศึกษาเรื่องการลงทุน ความรู้ทางการเงินสำคัญมากในขณะนี้จนถึง 10 ปีข้างหน้า สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปแล้วและคนที่มีความรู้จะได้เปรียบ” จักรพงษ์อธิบาย


นอกจากนี้ยังต้องรู้จักบริหารสภาพคล่องเพื่อให้ยังมีเงินเหลือเก็บ รู้จักจัดการความเสี่ยงโดยเผื่อเงินสำรองใช้ฉุกเฉินได้ 6-12 เดือนหากมีเหตุไม่คาดฝัน และสุดท้ายคือการวางแผนสำหรับการเกษียณ


“ยิ่งต้องการเกษียณรวยมากหรือเร็วมาก ยิ่งต้องศึกษาการลงทุน เพื่อจะลงทุนให้ได้มากกว่าขั้นพื้นฐานของคนทั่วไป”

 


วางแผนเกษียณอย่างมีสุข 

สำหรับแผนเกษียณที่เป็นสิ่งสำคัญมาก จักรพงษ์มองว่าให้เริ่มคิดจากค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ในบั้นปลายชีวิตก่อน โดยส่วนใหญ่วิถีชีวิตของผู้สูงอายุจะทำให้หมวดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนไปจากสมัยหนุ่มสาว นั่นคือค่าเดินทางและค่าอาหารจะลดลง ขณะที่ค่ารักษาพยาบาลและกิจกรรมสันทนาการจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าคาดว่าหลังเกษียณแล้วจะหมดภาระค่าผ่อนรถหรือผ่อนบ้าน ก็สามารถนำค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าสันทนาการที่คาดว่าจะใช้จ่ายมาบวกกันได้เลย จากนั้นจึงคูณด้วยอัตราเงินเฟ้อ


ตัวอย่างเช่น นาย A อายุ 30 ปี คาดว่าจะใช้จ่ายหลังเกษียณ 20,000 บาท/เดือน x 12 เดือน x 20 ปี (คาดว่าจะมีอายุถึง 80 ปี) = 4.8 ล้านบาท คูณด้วยอัตราเงินเฟ้อ x1.8 = 8.64 ล้านบาท คือค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่ต้องเตรียม


อีก 30 ปี หรือ 360 เดือน นาย A จะถึงวัยเกษียณ ทำให้ต้องเก็บเงินเฉลี่ยเดือนละ 24,000 บาท ดูเป็นตัวเลขที่สูงมาก แต่จักรพงษ์แนะนำว่าเครื่องมือทางการเงินอย่าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ลงทุนแล้วได้รับเงินสมทบจากนายจ้าง 100% และยังมีอัตราเติบโตจากการลงทุนที่ทบต้นเพิ่มพูนทุกปี จะเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการเก็บออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ


“ถ้าเลือกเก็บเงิน 15% เข้าในกองทุน PVD จะทำให้มีเงินใช้หลังเกษียณได้สบายๆ” จักรพงษ์กล่าวปิดท้าย

 


อ่านเพิ่มเติม: คนไทยมีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณ...ถึงเวลาต้องวางแผนการเงิน (1)


พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer

Update : 09 ตุลาคม 2560

View : 1,960
vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 1,032

Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 123,658

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,154

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 114,882


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group