News / THAILAND

NZMP Ingredients รุกตลาดเอเชียตอบรับความต้องการโปรตีนคุณภาพสูง

NZMP Ingredients จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้านโปรตีนคุณภาพสูงและเผยนวัตกรรมล่าสุด Fast Milk Protein Concentrate 4868 โปรตีนคุณภาพสูงที่ผลิตจากน้ำนมดิบจากแหล่งผลิตของ Fonterra ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมผลิตน้ำนมจากประเทศนิวซีแลนด์ ในงานแสดง Food Ingredients Asia 2017 เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมไบเทคฯ

Forbes Thailand ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Hamish Gowans General Manager Fonterra (SEA) Pte Ltd. ซึ่งดูแลแบรนด์ NZMP ประจำเอเชียใต้และตะวันออก ถึงทิศทางของอุตสาหกรรมโปรตีนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

Hamish Gowans เดินทางเข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia 2017 จากประเทศสิงคโปร์ ศูนย์กลางการบริหาร รวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนา และคลังสินค้าเพื่อการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียแห่งนี้ Hamish เผยถึงอุตสาหกรรมโปรตีนทั่วโลกมีมูลค่าตลาดราว 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนทางการตลาดที่มาจากประเทศในเอเชียราว 6.5% ซึ่งถือเป็นตัวเลขสำคัญและยังสอดคล้องกับผลวิจัยทางการตลาดโดยบริษัท Mintel ที่ชี้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงมากในประเทศไทยเอเชียตะวันเฉียงใต้ โดยมีอัตราเฉลี่ยร้อยละ26 ต่อปี ระหว่างปี 2012 - 2017

โดย NZMP Ingredients เป็นบริษัทภายใต้บริษัท Fonterra ที่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 100 ปีในการผลิตน้ำนมโคดิบจากประเทศนิวซีแลนด์ Hamish เปิดเผยว่าในแต่ละปี Fonterra ลงทุนราว 100 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (กว่า 74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อการวิจัยพัฒนาภายในสถานีวิจัยของบริษัท ทำให้ปัจจุบันมีผลการวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วกว่า 30,050 งานวิจัย โดย NZMP Ingredients ผลิตส่วนผสมผลิตภัณฑ์โปรตีนจากน้ำนมเป็นหลัก ซึ่งเป็นน้ำนมดิบจากกลุ่มเกษตรกรโคนมที่จัดส่งน้ำนมโคราว 10,500 รายในปัจจุบัน ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นแหล่งผลิตนมชั้นนำของโลก เนื่องจากสภาวะอากาศที่ดี การเลี้ยงโคนมแบบปล่อย หญ้าที่ดี ซึ่งต่อวันแม่วัวจะถูกรีดนมเพียง 2 ครั้งต่อวันเท่านั้น


เส้นทางนวัตกรรมจากน้ำนมโคดิบจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

Hamish กล่าวต่อสำหรับการเติบโตของโปรตีนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น โตราว 5.6% ถือเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีประเทศไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เป็นประเทศที่น่าสนใจ สำหรับตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกที่เขาดูแลนั้น NZMP Ingredients นำเข้าส่วนผสมมากกว่า 5 แสนตันต่อปี ในขณะที่ภาพรวมของประเทศแถบอเมริกา ยุโรป ถือเป็นตลาดใหญ่ที่บริโภคนมอยู่แล้ว ดูได้จากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมอย่างใน Starbuck ทั้งในเครื่องดื่มหรือคุกกี้ ด้านจีนและญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

“ความนิยมของการบริโภคโปรตีนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การดูแลสุขภาพและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อภายในหลังออกกำลังกาย ทดแทนโปรตีนและกรดอมิโนที่จำเป็นซึ่งสูญเสียไป รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในกล้ามเนื้อกับกลุ่มผู้สูงอายุและที่สำคัญเป็นโปรตีนที่มาจากธรรมชาติ” Hamish Gowans กล่าว

Hamish กล่าวเสริมถึงการเข้ามารุกด้านการตลาดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์การบริโภคโปรตีนคุณภาพสูงที่ประโยชน์ สำหรับผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย เขายกตัวอย่างในสิงคโปร์ที่ผู้คนหันมาออกกำลังที่จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมาก อาทิ กีฬามาราธอน ไตรกีฬา ในขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์รณรงค์ให้การมีบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาวะร่างกายที่ดีในผู้สูงวัยเพื่อเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงและมีกำลัง

เขากล่าวเพิ่มเติมว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากมองหาผลิตภัณฑ์นมที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และต้องการทราบว่าอาหารที่พวกเขารับประทานนั้นมาจากที่ใด พวกเขามองหาส่วนผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติ มีสารปรุงแต่งน้อยที่สุด และมีฉลากที่แสดงถึงการใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่ระบุแหล่งที่มาชัดเจน

“เมื่อใช้ส่วนผสมอาหารของเอ็นแซดเอ็มพี ผู้ผลิตอาหารจากทั่วโลกจะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคด้วยคุณสมบัติของนมวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าตามธรรมชาติในนิวซีแลนด์ของเรา และสามารถไว้วางใจในความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร”


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโปรตีนคุณภาพสูงอยู่ภายใน

นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้ว Fronterra เองเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงสะสมยาวนาน เราไม่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแต่ยังให้บริการตั้งแต่การบริหารงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า

“นอกจากด้านผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังช่วยเหลือลูกค้าในด้านอื่นๆ เพื่อเข้าถึงแหล่งผลิต ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคอย่างถูกต้องในบรรดาผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เรามีไม่ว่าเป็น Whey Protein, Protein Concentrate รวมไปถึงความร่วมมื่อด้านอื่นๆ อาทิ การเข้าไปมีส่วนร่วมการให้คำแนะนำทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า กระบวนการผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับสิ่งที่ผู้บริโภคของบริษัทเหล่านั้นต้องการได้อย่างแท้จริง”

ผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดของ NZMP Ingredients คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของการค้าผลิตภัณฑ์จากนมทั่วโลก NZMP Ingredients เป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมที่นำเสนอลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ 3,800 หน่วย (SKU) โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นมผง ไขมันนม เนยแข็ง นมสำหรับทารก และ โปรตีน

ทั้งนี้ ภายในงาน Food Ingredients Asia 2017 นั้น NZMP นำเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบที่มีส่วนผสมอาหารมาจัดแสดง โดยมี Fast Milk Protein Concentrate 4868 (MPC 4868) เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่โดดเด่นในเรื่องการเพิ่มระดับการย่อยและดูดซึมกรดอะมิโนอย่างรวดเร็ว ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายสำหรับสำนักงาน NZMP Ingredients ในประเทศไทยมีพนักงานประจำราว 4 คน ทำหน้าที่สนุนสนับการทำงานให้การลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย อาทิ บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล สเปเชียลิตี้ มิลค์ จำกัด ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดย Hamish กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในประเทศไทย ผู้ผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่อย่าง ซีพี-เมจิ ประเทศไทย นำเข้าส่วนผสมโปรตีนคุณภาพสูงในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค โดยเป็นดีลการซื้อขายตรงระหว่างสองบริษัท

สำหรับทิศทางต่อไปของ Fonterra ในอนาคตนั้น Hamish กล่าวว่าสัดส่วนรายได้หลักมาจาก NZMP Ingredients เป็นสัดส่วนสำคัญ เขาทิ้งท้ายไว้ว่าเราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโภชนาการนมเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบนมลำดับต้นๆ ซึ่งตามที่กล่าวมาแล้วในช่วงต้น เรามีสหกรณ์ที่ครอบครองโดยเจ้าของฟาร์มและเป็นผู้แปรรูปนมรายใหญ่ที่สุดในโลก และยังทุ่มทุนในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนมผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารที่ทำจากนมมากกว่า 2 ล้านตัน ปัจจุบัน


กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor

Update : 04 ตุลาคม 2560

View : 1,410
vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 1,033

Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 123,658

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 119,154

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 114,882


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group