News / THAILAND

โอกาสจรัสแสงในตลาด “เวียดนาม”

ธุรกิจไทยรุมจีบตลาดเวียดนาม สนองดีมานด์ภาคการผลิตล้น ดันยอดส่งออกวัตถุดิบไทยป้อนอุตสาหกรรมเวียดนามทะยานสู่ตลาดส่งออกเนื้อหอมอันดับ 1 ของไทยในอาเซียน

แม้ยอดการส่งออกของไทยในปี 2559 ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมถึงอาเซียนจะหดตัวลง 0.1% และ 0.9% ตามลำดับ แต่การส่งออกของไทยไปยังประเทศเวียดนามยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เฉลี่ย 12.1% ต่อปี (2557-2559) โดยในปี 2559 ขยายตัวกว่า 5.9% และในปี 2560 น่าจะเติบโตต่อเนื่อง 5.8% หรือมีมูลค่า 9,979 ล้านเหรียญฯ แซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในอาเซียนตามการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทย

จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่เป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาค ด้วยสัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกว่า 70% ของสินค้าที่ส่งออกรวมทั้งหมด ขณะที่เวียดนามยังไม่มีห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำภายในประเทศที่สามารถรองรับได้ ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Goods) ในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น และการนำเข้าสินค้าประเภททุนอย่างเครื่องจักรกลและส่วนประกอบวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก และรถยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเพื่ออุปโภคบริโภคมีการขยายตัวเฉลี่ย 10.1% ระหว่างปี 2553-2559ขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปเวียดนามเป็นอันดับ 7 ของโลก และอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ทำให้ความสามารถทางการผลิตของเวียดนามเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายให้ภาคธุรกิจไทยต้องพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างสินค้าส่งออกไปยังเวียดนามให้ตอบสนองความต้องการและรักษาความสามารถในการส่งออกสินค้าไปยังเวียดนาม ด้วยกลยุทธ์การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของเวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Goods) ที่เวียดนามมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นและเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต

สำหรับสินค้าที่ควรสนับสนุนการส่งออก ได้แก่ สินค้าปิโตรเคมี เช่น เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสำคัญไปยังตลาดต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และจีน ซึ่งปัจจุบันไทยมีศักยภาพการส่งออกเม็ดพลาสติกไปยังเวียดนามโดยมีส่วนแบ่งตลาดที่15% ของเม็ดพลาสติกที่เวียดนามนำเข้าทั้งหมด ตามหลังเกาหลีใต้ (30%) ไต้หวันและสิงคโปร์ (20%)

นอกจากนั้น ประเทศไทยควรมุ่งเน้นส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นกลาง ซึ่งเป็นที่ต้องการของเวียดนามอย่างแผงวงจรรวมหรือ (IC, HS 8542) และวงจรพิมพ์(PCB, HS 8534) อันเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหลักของเวียดนาม รวมถึงต่อยอดความชำนาญในการผลิต IC และ PCB สอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม และชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ (HS 8517) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานจากการที่เวียดนามเป็นฐานการผลิตและส่งออกโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของโลก พร้อมทั้งสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของเวียดนาม เช่น เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งใช้ในการก่อสร้างรวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารและถนน เป็นต้น

ทั้งนี้  จากเศรษฐกิจของเวียดนามที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้เมืองมีพัฒนาการเติบโต (Urbanization) โดยกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนประชากรเมือง (Urban population) ของเวียดนามจะแตะ 32.12 ล้านคน ในปี 2560  และมีแนวโน้มรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นโดยรายได้ต่อหัวประชากร (GDP per capita) ระหว่างปี 2555-2559 มีการเติบโตเฉลี่ย 7.2% ต่อปี แตะ 2,317.9 เหรียญฯ ในปี 2559

ดังนั้น ปัจจัยข้างต้นได้ส่งผลต่อความต้องการสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและทำให้เวียดนามเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่มีคุณภาพสูง และสินค้าท้องถิ่นยังไม่สามารถตอบสนองได้อย่างสินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และเครื่องสำอาง ก็นับว่ายังมีโอกาสอีกมากในตลาดเวียดนาม


พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 527vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,913

Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 116,188

2

พฤหัสนี้อาจชี้ชะตา Tesco จะขาย Lotus ในไ

Update : 21 ตุลาคม 2557

view : 48,613

3

GoPro เลือดไหลไม่หยุด ปลดพนักงานรวด 270

Update : 21 มีนาคม 2560

view : 27,096

top list

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 3,536

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 1,244

อเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้ประธานาธิบดี..

Update : 01 กุมภาพันธ์ 2560

view : 2,424


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)