News / THAILAND

อย่ามองข้ามตลาดหุ้น CLMV

“อย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียว" แนวทางการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงที่ยังคงได้รับความนิยมในสภาวการณตลาดทุนไทยผันผวน ด้วยทางเลือกการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ หรือน้ำมันทั่วโลก

ก่อนจะเล็งการลงทุนข้ามทวีป ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนำโดย ชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) แนะนำตลาดหุ้นใกล้บ้านอย่างตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ซึ่งสามารถสร้างอัตราการเติบโต GDP Growth ได้อย่างโดดเด่นในปี 2554-2559 เฉลี่ย 7% จากเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า การเคลื่อนย้านฐานการผลิตจากจีนและไทยที่มีค่าแรงเฉลี่ยแพงกว่าเท่าตัว การส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ  รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

ขณะเดียวกันกลุ่มประเทศ CLMV ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับประชากรหนุ่มสาวที่มีจำนวนมากยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ทำให้ในอนาคตประเทศ CLMV จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทบนเวทีการค้าโลกมากขึ้น โดยที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์การเติบโตของกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโน้มการเติบโตในอัตรามากกว่า 6% ในระยะ 5 ปีข้างหน้า

สำหรับประเทศที่น่าสนใจในกลุ่ม CLMV จากการลงพื้นที่และพบปะผู้บริหารบริษัทของทีมผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุน และฝ่ายวิจัย บลจ.กรุงไทยแนะนำการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม เนื่องจาก Market cap ต่อ GDP ของตลาดหุ้นเวียดนามยังอยู่ในระดับต่ำเทียบเท่ากับตลาดหุ้นไทยเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ซึ่งขนาดของตลาดทุนมีแนวโน้มขยายตัวตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การขยายเพดานสัดส่วนการถือครองนักลงทุนต่างชาติ และความสนใจของนักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ซึ่งช่วยคัดสรรหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลากหลายประเทศ ภายใต้กรอบมูลค่าเงินลงทุนที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว

“กองทุนมีปัจจัยความเสี่ยงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ อาจมีความไม่มีเสถียรภาพทางก้านการเมือง ระเบียบข้อบังคับ และด้านเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว"


พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor

Update : 26 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,397
vdo

ภาพรวมความสำเร็จ การจัดงาน Forbes Thailand Alternative Inve..

Update : 09 เมษายน 2561

View : 379

Most Popular
1

วิวาห์แห่งปี "ลูกสาวเจ้าสัวซีพี" ควง "ดร

Update : 07 พฤศจิกายน 2557

view : 121,806

2

กลโกงอีคอมเมิร์ซจีน ส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 118,416

3

SC ASSET คำตอบของทุกความคุ้มค่าเหนือกาลเ

Update : 13 กุมภาพันธ์ 2561

view : 114,029

top list

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี..

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

view : 1,256

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 1,248

สรุปภาพการลงทุนปี 2017..

Update : 18 ธันวาคม 2560

view : 1,569


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader