leaderboard / THAILAND

วงล้อแห่งความมั่งคั่งของ Lei Jun

Lei Jun ในวัย 45 ปี รั้งตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศจีน ในทำเนียบ Forbes โดยล่าสุดจากการจัดลำดับมหาเศรษฐีพันล้านประจำปี 2015 เขามีทรัพย์สินในลำดับที่ 87 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 1.32 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

Forbes Thailand Staff
Forbes Thailand Staff

Update : 06 พฤษภาคม 2558

View : 1,602vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 9,014

Most Popular
1

หนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุด

Update : 23 มีนาคม 2560

view : 6,697

2

ใครเป็นใคร? ทีวีดิจิทัล

Update : 29 พฤษภาคม 2558

view : 4,872

3

ความกล้าหาญรสซ่า

Update : 28 ตุลาคม 2559

view : 4,815

top list

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 2,716

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 1,128

อเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้ประธานาธิบดี..

Update : 01 กุมภาพันธ์ 2560

view : 2,273


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย