leaderboard / THAILAND

ศูนย์บัญชาการของ Apple

หลังจากระยะเวลา 2 ปีที่ Apple ได้รับไฟเขียวให้สามารถก่อสร้างสำนักงานบนพื้นที่ ขนาด 175 เอเคอร์ใน Cupertino รัฐ California ซึ่งเคยเป็นอดีตสำนักงานใหญ่ของ Hewlett Packard อาคารทรง “ยานอวกาศ” แห่งนี้ก็ (ใกล้) เสร็จสมบูรณ์

Forbes Thailand Staff
Forbes Thailand Staff

Update : 16 มีนาคม 2559

View : 2,217vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,923

Most Popular
1

ใครเป็นใคร? ทีวีดิจิทัล

Update : 29 พฤษภาคม 2558

view : 4,862

2

ความกล้าหาญรสซ่า

Update : 28 ตุลาคม 2559

view : 4,801

3

ประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุด (และน้อยที่สุ

Update : 18 พฤษภาคม 2559

view : 4,696

top list

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 2,633

Investor searching for yield, Beware real sector

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2560

view : 1,113

อเมริกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้ประธานาธิบดี..

Update : 01 กุมภาพันธ์ 2560

view : 2,252


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย