leaderboard / THAILAND

Airbus Helicopters H145

พร้อมหรือยังในการครอบครอง H145 เวอร์ชั่นใหม่ที่อัพเกรดความสามารถในการบินมากขึ้นแต่สูญเสียพลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลงภายในห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนที่นั่งและและอุปกรณ์การช่วยเหลือทางการแพทย์ต่างๆ อย่างง่ายดาย H145 พิสัยการบินสูงสุด (ด้วยน้ำหนักการบินขึ้นสูงสุด) 663 กิโลเมตร อัตราการบรรทุกเพื่อการใช้งาน 1,731 กิโลกรัม ความเร็วเดินทาง 248 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขนาดถุงเชื้อเพลิงมาตรฐาน 728 กิโลกรัม ด้วยระบบสองเครื่องยนต์แม้เครื่องยนต์หนึ่งดับอีกเครื่องสามารถบินได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง H145 เป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นเดียวที่มีความสามารถนี้

กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor

Update : 07 เมษายน 2559

View : 3,702
vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 3,914

Most Popular
1

หนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุด

Update : 23 มีนาคม 2560

view : 9,358

2

อาณาจักรตระกูล Kushner

Update : 02 มิถุนายน 2560

view : 8,623

3

ประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุด (และน้อยที่สุ

Update : 18 พฤษภาคม 2559

view : 8,196

top list

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 441

สรุปภาพการลงทุนปี 2017..

Update : 18 ธันวาคม 2560

view : 787

ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ได้ตัดสินทิศทางค่าเงินบาทเสมอไ..

Update : 15 ธันวาคม 2560

view : 2,061


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย