leaderboard / THAILAND

Airbus Helicopters H145

พร้อมหรือยังในการครอบครอง H145 เวอร์ชั่นใหม่ที่อัพเกรดความสามารถในการบินมากขึ้นแต่สูญเสียพลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลงภายในห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนที่นั่งและและอุปกรณ์การช่วยเหลือทางการแพทย์ต่างๆ อย่างง่ายดาย H145 พิสัยการบินสูงสุด (ด้วยน้ำหนักการบินขึ้นสูงสุด) 663 กิโลเมตร อัตราการบรรทุกเพื่อการใช้งาน 1,731 กิโลกรัม ความเร็วเดินทาง 248 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขนาดถุงเชื้อเพลิงมาตรฐาน 728 กิโลกรัม ด้วยระบบสองเครื่องยนต์แม้เครื่องยนต์หนึ่งดับอีกเครื่องสามารถบินได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง H145 เป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นเดียวที่มีความสามารถนี้

กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor

Update : 07 เมษายน 2559

View : 2,886vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,952

Most Popular
1

อาณาจักรตระกูล Kushner

Update : 02 มิถุนายน 2560

view : 7,892

2

หนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุด

Update : 23 มีนาคม 2560

view : 7,830

3

ประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุด (และน้อยที่สุ

Update : 18 พฤษภาคม 2559

view : 5,771

top list

ผลการเลือกตั้งอังกฤษไม่ส่งผลดีต่อ Theresa May..

Update : 28 มิถุนายน 2560

view : 300

คำถามสำคัญปีนี้คือการลดสินทรัพย์ของเฟด..

Update : 31 พฤษภาคม 2560

view : 1,647

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกล..

Update : 26 เมษายน 2560

view : 2,113


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)