leaderboard / GLOBAL

Abigail Johnson ผู้ร่ำรวยที่สุดแห่งรัฐ Massachusetts

RICHEST BY STATE

รัฐ Massachusetts

ประชากร: 6.8 ล้านคน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐในปี 2015: 477 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ (2% เพิ่มขึ้น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐต่อหัว: 70,167 เหรียญ (สูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศ)
บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐ: Abigail Johnson ทรัพย์สินมูลค่า 1.43 หมื่นล้านเหรียญ

Abigail Johnson วัย 55 ปี เข้ามาบริหาร Fidelity Investments อย่างเต็มตัวในเดือนธันวาคมปี 2016 และรับตำแหน่งประธานบริษัทเพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่ง (บิดาของ Johnson ดำรงตำแหน่งนี้มานานเกือบสี่ทศวรรษ) นอกจากตำแหน่งซีอีโอซึ่งเธอดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี 2014

Fidelity เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นผู้บริหารเงินบำนาญตามมาตรา 401(k) อันดับหนึ่งของสหรัฐฯ ผู้ดูแลกองทุนบำนาญหลังเกษียณของชาวอเมริกันกว่า 25 ล้านคนใน 20,000 บริษัท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านเหรียญ และมีมูลค่าทรัพย์สินที่รับจ้างบริหารอยู่ที่ 5.6 ล้านล้านเหรียญ โดย Johnson ถือครองหุ้นในบริษัทอยู่ 24%

อย่างไรก็ตาม Johnson ซึ่งจบการศึกษา MBA จาก Harvard University และเริ่มงานที่ Fidelity ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ในปี 1998 จะต้องรักษาสมดุลให้ดี เพื่อปกป้องผลประโยชน์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทที่เธอเป็นเจ้าของ

Fidelity สร้างชื่อด้วยการออกกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบ active (ได้แก่ Peter Lynch และ Magellan) นักลงทุนเริ่มเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุน Market-Tracking Index Fund ที่มีค่าบริหารจัดการกองทุนต่ำ ในเดือนกรกฎาคม Johnson ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมสำาหรับกองทุนดัชนีและ ETFs จำนวน 27 กองทุนลง จนบางกองทุนมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนของ Vanguard ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการทำดัชนีและเป็นผู้นำในธุรกิจนี้

กองทุน 500 Index Fund ของ Fidelity ซึ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนที่เรียกเก็บจากนักลงทุนโดยตรงเพียง 0.09% มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 1.06 แสนล้านเหรียญ แซงหน้า Contrafund ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ active ที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดของบริษัท กองทุนซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตสูงนี้คิดค่าธรรมเนียม 0.71%

ทั้งนี้  นอกจาก Johnson จะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐ Massachusetts แล้ว เธอยังติดอันดับ 75 ของรายชื่อบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2016 จากการจัดอันดับของ Forbes อีกด้วย


Admin System Web
Administrator

Update : 19 เมษายน 2560

View : 910vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,912

Most Popular
1

อาณาจักรตระกูล Kushner

Update : 02 มิถุนายน 2560

view : 7,884

2

หนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุด

Update : 23 มีนาคม 2560

view : 7,820

3

ประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุด (และน้อยที่สุ

Update : 18 พฤษภาคม 2559

view : 5,749

top list

คำถามสำคัญปีนี้คือการลดสินทรัพย์ของเฟด..

Update : 31 พฤษภาคม 2560

view : 1,630

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกล..

Update : 26 เมษายน 2560

view : 2,107

เศรษฐกิจไทยปีระกา 2017 ท่ามกลางความเสี่ยงของนโยบาย..

Update : 28 กุมภาพันธ์ 2560

view : 3,993


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)