leaderboard / GLOBAL

หนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุด

ยอดขายหนังสือล้านเล่มไม่ใช่เป้าหมายที่จะบรรลุกันได้ง่ายในสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์เช่นปัจจุบันนี้ ยิ่งเป็นหนังสือธุรกิจด้วยแล้วยิ่งยากไปกันใหญ่ โดย Nielsen เริ่มจัดเก็บข้อมูลยอดขายหนังสือตั้งแต่ปี 2004 หนังสือที่ครองตำแหน่งยอดขายสูงสุดคือ StrengthsFinder 2.0 ของ Tom Rath ที่ออกเมื่อปี 2007 มากับเนื้อหาที่ช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยอดขายหนังสือของ Rath โค่นได้แม้กระทั่งหนังสือดังอย่าง Blink และ Freakonomics ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เล่มที่เก่าที่สุดอย่าง What Color Is Your Parachute? หนังสือแนะนำอาชีพเล่มคลาสสิกที่ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1970 ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายจนบัดนี้ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 47 แล้ว

16 อันดับหนังสือธุรกิจที่ขายที่สุด

1. StrengthsFinder 2.0

โดย: Tom Rath
ยอดขาย:  4.5 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 2007

'Weakness fixing prevents failure, strength building drives success' – การมุ่งพัฒนาจุดแข็งจะนำไปสู่ความสำเร็จมากกว่าการพยายามแก้ไขจุดอ่อน หนังสือซึ่งว่าด้วยการพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง แต่ก่อนจะพัฒนาจุดแข็งจนประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอก่อน2. Blink

โดย: Malcolm Gladwell
ยอดขาย: 2.68 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 2005

ผลงานจากอีกหนึ่งยอดนักเขียน ด้วยรูปแบบการเล่าเรื่องของเขาในการยกสมมุติฐานแล้วอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมตั้งคำถามจากผู้อ่านเพื่อหาคำตอบและสรุปผล ภายในเล่มว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาและแวบแรกของความคิด ที่มีผลต่อการกระทำและการตัดสินใจของเรามากกว่าที่เรารู้
3. Good to Great

โดย: Jim Collins
ยอดขาย: 2.3 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 2001

ว่าด้วยการสร้างองค์กรสู่ความยิ่งใหญ่ และเมื่อใดก็ตามที่องค์กรมองว่าตนเองยิ่งใหญ่แล้วเมื่อนั้นอาจเกิดหายนะตามมา ความจำเป็นของการเปรียบเทียบความก้าวหน้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจึงมาความจำเป็น โดยภายในเล่มให้ความสำคัญกับการสรรหาทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารที่ต้องสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่ต้องคิดก่อนว่าจะเอาใครมาทำงานเพื่อนำพาองค์กรแบบก้าวกระโดด4. Rich Dad, Poor Dad
โดย: Robert T. Kiyosaki
ยอดขาย: 2.2 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 1997

หนังสือขายดี ที่ให้แนวคิดในการสร้างตัว สร้างชีวิต ในเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยคำสอนและคำแนะนำเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเงิน ที่ไม่เคยมีใครสอน หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า การทำงานเพื่อเงินเดือนสูง ไม่ช่วยให้ร่ำรวยได้
 


5. Freakonomics

โดย: Steven D. Levitt และ Stephen J. Dubner
ยอดขาย: 2 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 2005

หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์ที่นำหลักการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มไขคำตอบจากเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้อาจทำให้ผู้อ่านมองปัญหาและเหตุการณ์ด้วยแนวทางใหม่ๆ ที่ต่างออกไปจากเดิม6. Who Moved My Cheese?

โดย: Spencer Johnson
ยอดขาย: 1.77 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 1998

ใครเอาเนยแข็งของฉันไป หนังสืออีกเล่มที่แม้พิมพ์จัดหน่ายก่อนปี 2000 แต่ยังทรงคุณค่าในการนำมาปรับใช้ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงผ่านตัวละคร 4 ตัวที่ถูกแทนด้วยด้านต่างๆ ของตัวเรา เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า


7. The Five Dysfunctions of a Team
โดย: Patrick Lencioni
ยอดขาย: 1.76 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 2002

หนังสือเล่าเรื่องผ่านปิรามิดที่ประกอบไปด้วยพฤติกรรมที่ไม่นำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ประกอบไปด้วย ความไม่เชื่อเชื่อใจ, กลัวความขัดแย้ง, การขาดความทุ่มเทกับงาน, การหลีกเลี่ยงการขอความร่วมมือและตำหนิสมาชิกในทีม และ การไม่สนใจผลลัพธ์ของทีม พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นต้นเหตุของปัญหาสู่การล้มเหลวของการร่วมงานทั้งสิ้น8. The Total Money Makeover
โดย: Dave Ramsey
ยอดขาย: 1.74 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 2003

หนังสือซึ่งบรรยายถึงแผนลับการล้างหนี้ และกล่าวถึงความเชื่อผิดๆ ทางการเงิน 10 ประการ ที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความมั่งคั่ง9. Now, Discover Your Strengths
โดย: Marcus Buckingham และ Donald O. Clifton
ยอดขาย: 1.3 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 2001
 

หนังสือนำเสนอแนวคิด คล้ายๆ กับ StrengthsFinder 2.0 ที่ว่าด้วยแนวคิดของคนเราที่ควรมุ่งเน้นพัฒนาจุดแข็งของตัวเองมากกว่าที่จะมัวไปแก้ไขจุดอ่อน ทั้งนี้ในหนังสือยังกล่าวและรวบรวมพรสรรค์ของมนุษย์ไว้ถึง 36 ประการ10. Getting Things Done

โดย: David Allen
ยอดขาย: 1.1 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 2001

หนังสือว่าด้วยแนวคิดเพื่อการบริหารงานที่ให้ได้ผลลัพธ์สำเร็จและเป็นระบบจากในหัวของเรา อ่านจบเราพบแนวคิดการทำงานจัดการใน 3 ประเด็นหลัก Task, Project และ Note ได้อย่างเป็นระบบ11. What Color Is Your Parachute?

โดย: Richard N. Bolles และ John E. Nelson
ยอดขาย: 1 ล้านเหรียญ
ปีที่วางขาย: 1970

หนังสือเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านเลือกงาน การเปลี่ยนอาชีพที่ติดอันดับ Best-selling พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1970 และอัพเดทเนื้อหาทุกปี ในฉบับพบคำถามการสัมภาษณ์งานซึ่งผู้อ่านอาจมาปรับใช้กับสังคมการทำงานของคนไทย12. The Big Short

โดย: Michael Lewis
ยอดขาย: 916,000 เหรียญ
ปีที่วางขาย: 2010

Lewis ชำแหละวิกฤตการเงินสหรัฐช่วงปี 2007-2008 และโยนบาปให้กับ “Doomsday Machine” ซึ่งก็คือตลาดอนุพันธ์ที่มักจะถูกเข้าใจอย่างคลาดเคลื่อน เขาเชื่อว่าตลาดพวกนี้เป็นต้นเหตุแห่งความล่มสลายของเศรษฐกิจสหรัฐ13. Lean In

โดย: Sheryl Sandberg
ยอดขาย: 911,000 เหรียญ
ปีที่วางขาย: 2013

หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงทั่วโลก สู่การเป็นผู้นำในการทำงาน และการสร้างสมดุลในชีวิต ภายในเล่ม เจาะลึกถึงประเด็นต่างๆ จากประสบการณ์ชีวิต เพื่อลดขั้นตอนที่สลับซับซ้อนและอคติความลำเอียงต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวของผู้หญิงที่ทำงานอยู่14. Getting to Yes
โดย:
Roger Fisher และ William Ury
ยอดขาย: 741,000 เหรียญ
ปีที่วางขาย: 1981

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เรียนรู้ถึงวิธีการต่อรองอย่างที่มีประสิทธิภาพและรวมถึงไปถึงความสามารถจัดการกับข้อขัดแย้งต่างๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้อธิบายวิธีการต่อรองได้เป็นอย่างดี15. The 21 Irrefutable Laws of Leadership

โดย: John C. Maxwell
ยอดขาย: 723,000 เหรียญ
ปีที่วางขาย: 1998

เรื่องราวแห่ง กฎ 21 ข้อ ของการเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำเป็นตัวกำหนดศักยภาพของบุคคล ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้นำองค์กร หนังสือให้ความสำคัญกับการการพัฒนาตนเอง และนำการพัฒนานั้นพัฒนาทีมงานด้วยการมองหาที่จุดแข็งเพื่อการสร้างทีมงาน


16. The Automatic Millionaire
โดย: David Bach
ยอดขาย: 722,000 เหรียญ
ปีที่วางขาย: 2003

หนังสือเล่าถึงวิธีการขับเคลื่อนเงินของคุณอย่างอัตโนมัติ ด้วยแผนการและเส้นทางเศรษฐีภายในเล่ม
 

เรื่อง: natalie robehmed เรียบเรียง: เอมวลี อัศวเปรม
ภาพ: Jason Merritt/Getty Images; Slaven Vlasic/Getty Images; Sonia Moskowitz/WireImage; Patrick James Millet


ติดตามเรื่องราวการสร้างธุรกิจและบทความส่งคุณค่าได้ที่ Forbes Thailand Magazine ฉบับ มกราคม 2560

 


Admin System Web
Administrator

Update : 23 มีนาคม 2560

View : 10,201


Most Popular
1

รู้จัก 5 สุดยอดกิจการ 'อสังหาริมทรัพย์'

Update : 30 เมษายน 2561

view : 15,253

2

หนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุด

Update : 23 มีนาคม 2560

view : 10,201

3

ประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุด (และน้อยที่สุ

Update : 18 พฤษภาคม 2559

view : 9,952

top list

ประเมินความกังวลประเด็นกีดกันทางการค้ากดดันตลาดหุ้..

Update : 23 เมษายน 2561

view : 853

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี..

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

view : 1,409

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 1,383


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader