FORBES LIFE

An Exclusive Interview with H.E. MR. PETER PRÜGEL

ForbesLife Thailand ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก H.E. Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย สละเวลามาร่วมพูดคุยกับ Forbes Thailand อย่างเป็นกันเอง เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมล่าสุดเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี อีกหนึ่งมหาอำนาจแห่งยุโรป พร้อมบอกเล่าไลฟ์สไตล์ของผู้คนชาวเยอรมันที่หาอ่านไม่ได้จากที่ใด
GERMANY IN GENERAL
Economics & Social Development

• เศรษฐกิจของเยอรมนีปัจจุบันนับว่าอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งและเป็นเลิศ โดยตัวเลข GDP ในปี 2016 เติบโตขึ้นถึง 1.9% มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ตามสถิติของเยอรมัน โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ที่ผ่านมามีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 6.3%

“งบดุลของประเทศเราอยู่ในสภาวะงบประมาณเกินดุลติดต่อกันมาหลายปีแล้ว เยอรมนีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าพึงพอใจแม้เศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจโลกขณะนี้จะอยู่ในภาวะผันผวนที่ท้าทายยิ่ง”

• เยอรมนีมีรูปแบบของพัฒนาการทางสังคมที่เจริญรุ่งเรืองมากนั่นคือมีปริมาณชนชั้นกลางที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอยู่เป็นจำนวนมาก ถือเป็นฐานใหญ่ของสังคม และเมื่อมองภาพประชากรของประเทศโดยรวมก็พบว่าช่องว่างทางรายได้และเศรษฐกิจของผู้คนก็ไม่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และเมื่อผนวกเข้ากับระบบสวัสดิการสังคมที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมของประชาชน (civil society หรือภาคประชาสังคม) ที่คึกคักแข็งขันอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนเยอรมัน ก็ยิ่งทำให้สังคมเยอรมันนั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น

• ความแข็งแกร่งของระบบและความแข็งขันของคนเยอรมันในการมีส่วนร่วมทางสังคมนี้ สะท้อนชัดผ่านวิกฤตการณ์การไหลทะลักของผู้ลี้ภัยจากสงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 เข้ามาในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรปเป็นจำนวนมาก เมื่อรัฐบาลเยอรมันและนายกรัฐมนตรี นาง Angela Merkel ตัดสินใจส่งสารสำคัญสู่สังคมโลกผ่านการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นด้วยหลักปฏิบัติภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งแม้จะก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ ไปจนถึงต่อต้านนโยบายนี้ในสังคมเยอรมันอยู่ไม่น้อย แต่รัฐบาลเยอรมันก็สอบผ่านโจทย์ยากนี้ไปได้อย่างสำเร็จด้วยดี

“ความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากเพียงความมุ่งมั่นพยายามของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น หากยังบรรลุผลงดงามได้ด้วยแรงสนับสนุนช่วยเหลือและการมีส่วนร่วมทางสังคมอันแข็งขันน่าชื่นชมยิ่งของหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมประชาชนชาวเยอรมันด้วยครับ”


ภาพลิขสิทธิ์โดย: iStock

Engineering, Innovation & Technology

• เยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของโลกทางด้านวิศวกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาโดยตลอด พิสูจน์ชัดผ่านหลากหลายแบรนด์ผู้นำตลาดโลก โดยเฉพาะในตลาดรถยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม บ่อยครั้งที่เบื้องหลังความสำเร็จและรุ่งโรจน์นี้มีจุดตั้งต้นสำคัญมาจากองค์กรธุรกิจแบบครอบครัวขนาดกลางที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ที่มีคำเรียกในภาษาเยอรมันว่า Mittelstand (เปรียบเหมือนธุรกิจ SMEs ในเมืองไทย) ที่ริเริ่มและมุ่งมันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

“Mittelstand ส่วนหนึ่ง มักถูกขนานนามว่าเป็น “เงาที่ซ้อนเร้น” เพราะแม้จะไม่ได้โด่งดังเป็นแบรนด์ที่ส่องประกายฉายแสงในระดับโลก แต่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจำนวนไม่น้อยของพวกเขา คือรากฐานอันแข็งแกร่งและสำคัญของเศรษฐกิจโลกยุคโลกาภิวัตน์เลยทีเดียว”

• จาก Industry 4.0 ในเยอรมนี สู่ Thailand 4.0 ในไทย ภาคธุรกิจของเยอรมนีต่างพากันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนำสมัย รวมทั้งพัฒนาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางด้านดิจิทัลสำหรับโลกอนาคตอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ภายใต้หลักคิดและคำที่ใช้เรียกขานคือ Industry 4.0 ที่ริเริ่มในเยอรมนี และต่อมารัฐบาลไทยก็ได้นำหลักคิดและคำดังกล่าวมาพัฒนาเป็นนโยบายของประเทศโดยปรับชื่อเรียกเสียใหม่เป็น Thailland 4.0 


ภาพลิขสิทธิ์โดย: iStock

The Hub of Education  for Creative New Generation

• รากฐานความสำเร็จของระบบเศรษฐกิจเยอรมนีคือระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่ประเทศที่มหาวิทยาลัยรัฐชั้นเลิศหลายแห่งไม่ได้คิดค่าเล่าเรียนแพงระยับจนยากจะรับไหว ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งให้เยอรมนีกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและตอบรับวิถีแห่งอนาคต

• World-Famous Dual Vocational Training System จุดแข็งของระบบการศึกษาที่เยอรมนีภูมิใจมากไม่ได้มีเพียงเรื่องของหลักวิชาการทางทฤษฎีและการมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นเลิศเท่านั้น แต่การพัฒนา ระบบฝึกอบรมภาคปฏิบัติ แบบ on-the-job training เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่เยอรมนีได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นระบบการศึกษาคู่ขนาน เพื่อสร้างและส่งมอบนักวิชาชีพรุ่นใหม่ที่เก่งกาจสามารถสู่สังคมเยอรมนีมาเป็นระยะเวลานานนับร้อยปี ผ่านระบบที่เรียกว่า World-Famous Dual Vocational Training System ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากต่างเห็นพ้องต้องกันว่า นี่คือกระดูกสันหลังแห่งความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี

“โมเดลการศึกษาของเยอรมนีเป็นที่ต้องการไปทั่วโลก รัฐบาลไทยรวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนของไทยเองก็แสดงความสนใจเป็นอย่างมากในโมเดลการศึกษาของเรา ทางสถานทูตฯ จึงได้ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทยและบริษัทสัญชาติเยอรมันชั้นนำในเมืองไทย จัดตั้ง “German-Thai Dual Excellence Education Project” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2013 เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีในประเทศไทยตามรูปแบบและระบบวิธีที่เข้มแข็งของเยอรมนี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จด้วยดีครับ”

• หัวใจสำคัญอย่างยิ่งของระบบการศึกษาของเยอรมนีคือ ไม่เน้นสอนให้เด็กท่องจำจากตำรา แต่มุ่งเน้นการสร้างเด็กให้มีศักยภาพในการรู้จักและกล้าตั้งคำถาม ค้นคว้า และพัฒนาเพื่อหาคำตอบต่างๆ ด้วยตนเองผ่านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ หรือ critical thinking

“เด็กๆ ของเราจะถูกสอนและกระตุ้นให้กล้าตั้งคำถามท้าทายต่อคำตอบหรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในวันนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการใหม่ๆ ที่ทั้งก้าวหน้าและสร้างสรรค์ออกมาอย่างต่อเนื่อง และนี่คือรากฐานที่สำคัญยิ่งในการสร้างอนาคตให้กับประเทศของเรา”

ด้วยเหตุนี้เอง จึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นสถานที่มากมายหลายแห่งในเยอรมนี โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่าง Berlin ปัจจุบันได้มีการปรับตัวและพัฒนาขึ้นกลายเป็นศูนย์กลางของเหล่านักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยแพชชั่นและความสร้างสรรค์จำนวนมาก สะท้อนถึงความพร้อมของเยอรมนีในการตอบรับอนาคตอย่างชัดเจน


ภาพลิขสิทธิ์โดย: iStock

WHY VISITING GERMANY?
A Place For Premium Lifestyle & Authentic Cultures

เยอรมนีเป็นที่ยอมรับมาช้านานแล้วว่าคือศูนย์กลางที่สำคัญยิ่งของศิลปะและการแสดงเชิงวัฒนธรรมแนวคลาสสิก เรียกได้ว่าเป็นบ้านของวงออเคสตร้า คณะบัลเลต์ และโรงละครเวทีระดับชั้นนำของโลกเลยทีเดียว แต่ขณะเดียวกัน เยอรมนีก็ยังเป็นแหล่งรวมสำคัญของนักสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงรุ่นใหม่และหัวก้าวหน้า รวมทั้งสถาปนิก นักออกแบบ และแฟชั่นดีไซเนอร์รุ่นใหม่มากมายอีกด้วยเยอรมนีเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายในเรื่องวิถีชีวิตของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะภูมิประเทศและภูมิทัศน์ แตกต่างกันไปตามแต่ละส่วนของประเทศ

หากคุณต้องการค้นพบความเป็นเยอรมนีที่แท้จริง ขอแนะนำให้คุณออกเดินทางท่องไปให้ทั่วแคว้นต่างๆ ของประเทศ และอย่าลืมเดินทางออกนอกเมืองใหญ่ เพื่อไปสัมผัสเสน่ห์เฉพาะตัวอันหลากหลายของเมืองเล็กและวิถีชีวิตชนบทในแต่ละแห่งด้วย ลองแวะเยือนทะเลสาบ Chiemsee ที่อยู่ตรงเชิงเขา Alps ในแคว้นบาวาเรีย เดินท่องป่า Black Forest หรือจะแวะเยือนหนึ่งในแคว้นที่เป็นแหล่งไร่องุ่นเลื่องชื่อมากมาย แล้วล่องเรือในแม่น้ำ Elbe เลียบไปตามแนวเขา Sandstone ที่อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ Saxon Switzerland แล้วอย่าพลาดที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจบนชายหาดแสนสวย ณ เกาะ  Rügen ในทะเลบอลติก


คลิกอ่านฉบับเต็ม "An Exclusive Interview with H.E. MR. PETER PRÜGEL"  ได้ที่ ForbesLife Thailand ที่มาพร้อมกับ Forbes Thailand ฉบับเดือนเมษายน 2560 ในรูปแบบ e-Magazine


Admin System Web
Administrator

Update : 12 พฤษภาคม 2560

View : 2,558


Most Popular
1

ชาตรี ศิษย์ยอดธง สังเวียนหมื่นล้าน ONE C

Update : 12 มีนาคม 2561

view : 286,328

2

เอรียา จุฑานุกาล : นักกอล์ฟดาวรุ่งไทยระด

Update : 11 พฤษภาคม 2559

view : 58,576

3

กิตติศักดิ์ ปัทมะเสวี ‘ตรีสรา’ สู่ ‘พระย

Update : 04 พฤษภาคม 2561

view : 14,130

top list

ประเมินความกังวลประเด็นกีดกันทางการค้ากดดันตลาดหุ้..

Update : 23 เมษายน 2561

view : 853

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี..

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

view : 1,409

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 1,383


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader