forbes event / THAILAND

Forbes Thailand Alternative Investment 2015: Offshore Property MarketsForbes Thailand นิตยสารรายเดือนภาษาไทย ที่นำเสนอเรื่องราวของเจ้าของกิจการและนักบริหารชั้นนำ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ใฝ่ความสำเร็จ ร่วมกับ TISCO Wealth บริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจรจากกลุ่มทิสโก้ ผู้นำด้านการเงินและการลงทุน และ Knight Frank บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลก และเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอังกฤษ จัดงาน Forbes Thailand Alternative Investment 2015: Offshore Property Markets เมื่อค่ำคืนวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ภาย ในงานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใน ต่างประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง และให้ข้อมูลเชิงลึกอันเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน แก่บรรดาลูกค้าของ TISCO Wealth และแขกรับเชิญกว่า 150 ท่าน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ โพสต์ พับลิชชิง Forbes Thailand กลุ่มทิสโก้ และ Knight Frank ประเทศไทย อาทิ คุณศุภกรณ์ เวชชาชีวะ คุณกฤษฎา สวามิภักดิ์ คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล คุณพนม กาญจนเทียมเท่า ฯลฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างอบอุ่น

Forbes Thailand Alternative Investment 2015 แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก “Offshore Property Investment: The Right Time is Now!” มีผู้บริหารระดับสูงของ Knight Frank ประเทศไทยและเอเชีย ได้แก่ Mr. Frank Khan และ Mr. Nicholas Holt ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและโอกาสการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะกรุง London ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่หมายปองของเศรษฐีและนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลก

ช่วงที่ 2 “The Recipe for Successful Offshore Investment” ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจาก คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ประธานสโมสรฟุตบอล Reading เป็นวิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ และมี คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ. ทิสโก้ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยคุณหญิงศศิมาได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวในการพิจารณาปัจจัยการลงทุนใน อังกฤษ ทั้งด้านทำเล กฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

ช่วงสุดท้าย “Maximizing Your Wealth in Property Investment” คุณพนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเห็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมในประเทศ จากนั้น คุณสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ. ทิสโก้ และ คุณคมศร ประกอบผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ ได้ให้คำแนะนำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุน ซึ่งยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

Forbes Thailand Alternative Investment 2015: Offshore Property Markets ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง และได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งจากวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน           Update : 24 มีนาคม 2559

View : 10,434vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,952

Most Popular
1

นิตยสาร “ฟอร์บส ไทยแลนด์”

Update : 13 มิถุนายน 2557

view : 13,218

2

Forbes Thailand Forum 2016: Self-Made Su

Update : 11 กรกฎาคม 2559

view : 10,789

3

Forbes Thailand Alternative Investment 2

Update : 24 มีนาคม 2559

view : 10,434

top list

ผลการเลือกตั้งอังกฤษไม่ส่งผลดีต่อ Theresa May..

Update : 28 มิถุนายน 2560

view : 301

คำถามสำคัญปีนี้คือการลดสินทรัพย์ของเฟด..

Update : 31 พฤษภาคม 2560

view : 1,647

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและความเสี่ยงต่อกล..

Update : 26 เมษายน 2560

view : 2,113


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)