forbes event / THAILAND

Forbes Thailand Forum 2017: The Next Tycoons (ที่นั่งจองเต็ม!!)

FULLY BOOKED


Forbes Thailand Magazine นิตยสารธุรกิจภาษาไทยที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของเจ้าของกิจการและนักบริหาร จัดงานเสวนาประจำปี 2017 ในหัวข้อ The Next Tycoons เวที แสดงวิสัยทัศน์ แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสานต่อกิจการครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมืออาชีพ พร้อมเผยถึงปัญหา อุปสรรค และข้อคิด แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้อ่านนิตยสาร Forbes Thailand ผู้มุ่งมั่นและไฝ่ความสำเร็จ โดยงานสัมมนาแบ่งเป็น 2 ส่วน ในหัวข้อสำคัญ

หัวข้อ “The Next Gen Onward”  

พิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ธิดา แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

 

หัวข้อ “Elevating on the Legacies” 

สงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด

 ขั้นตอนการซื้อบัตรงาน
Forbes Thailand Forum 2017: The Next Tycoons

1. โอนเงินค่าบัตรเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสุนทรโกษา เลขที่ 218-0-14041-6 ชื่อบัญชี "บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย" ประเภทออมทรัพย์ สาขาสุนทรโกษา
(บุคคลทั่วไป 1,500 บาท; สมาชิกนิตยสาร 1,200 บาท)

2. เข้าเว็บไซต์  http://www.postintermedia.com/ForbesThailandForum/TheNextTycoons2017
เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

3. รอรับหลักฐานยืนยันการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ที่ระบุในข้อที่ 2

4. นำหลักฐานตาม ข้อที่ 3 ไปยืนยัน เพื่อรับบัตรวันเข้างานในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง The Grand Ballroom, ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL เวลา 14.00 น.-17.30 น.


Admin System Web
Administrator

Update : 23 มิถุนายน 2560

View : 6,971
vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,613

Most Popular
1

นิตยสาร “ฟอร์บส ไทยแลนด์”

Update : 13 มิถุนายน 2557

view : 16,288

2

Forbes Thailand Forum 2016: Self-Made Su

Update : 11 กรกฎาคม 2559

view : 11,785

3

Forbes Thailand Alternative Investment 2

Update : 24 มีนาคม 2559

view : 11,463

top list

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงทั่วโลกเป็นโอกาสหรือความเสี..

Update : 19 กุมภาพันธ์ 2561

view : 383

การปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ กับทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ..

Update : 09 มกราคม 2561

view : 857

สรุปภาพการลงทุนปี 2017..

Update : 18 ธันวาคม 2560

view : 1,031


similar Content


Other Category

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง