ENTREPRENEURS / GLOBAL

ต้นไม้ครอบครัว - ความขัดแย้งที่จำเป็นเพื่อกอบกู้บริษัท Jonathan Saperstein เริ่มความพยายามของเขาเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและครอบครองอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงต้นไม้ ด้วยการเข้ายึดธุรกิจบริษัทเพาะปลูกต้นไม้อย่างไม่เป็นมิตรจากพ่อของเขาเอง ในฤดูร้อนปี 2014 Jonathan Saperstein ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้บริหารวัย 27 ปี และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน TreeTown USA บริษัทเพ

Update : 29 พฤษภาคม 2561

View : 2,706


ENTREPRENEURS

คริสต์มาสในฝัน: ธุรกิจต้นไม้เทียมร้อยล้าน

Update : 27 มีนาคม 2561

View : 1,163

ENTREPRENEURS

คลื่นลูกใหม่แห่ง Beverly Hills

Update : 18 สิงหาคม 2560

View : 2,021

ENTREPRENEURS

Family Video เชนร้านเช่าวิดีโอรายสุดท้าย

Update : 13 มิถุนายน 2560

View : 5,572

ENTREPRENEURS

โฮ่งทีหลังดังกว่า

Update : 25 พฤษภาคม 2560

View : 1,782

ENTREPRENEURS

เรียนรู้โลกกว้างผ่านของเล่นสุดว้าว!

Update : 26 พฤษภาคม 2560

View : 2,476

ENTREPRENEURS

บุกโรงงานผลิตนวัตกรรมสุดล้ำในสวีเดน

Update : 22 กันยายน 2559

View : 4,541

ENTREPRENEURS

พักประหยัดพร้อมบุฟเฟ่ต์มังสวิรัติที่ Byke

Update : 14 กันยายน 2559

View : 2,755

ENTREPRENEURS

การผจญภัยครั้งใหม่ของ Bansal

Update : 23 สิงหาคม 2559

View : 2,790

ENTREPRENEURS

ธุรกิจส่งอาหาร GrubHub

Update : 20 สิงหาคม 2559

View : 3,347Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ภารไดย ธีระธาดา
Mentor Coach focused on Personal Executive Development
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader