cover

JULY 2018 - สุวิน-ธัญญาภรณ์ มั่งคั่งอย่าง BEAUTY สวยสะพรั่งหมื่นล้านใน 5 ปี จากจุดเริ่มต้นของธุรกิจร้านเครื่องสำอางขนาดเล็กที่ สุวิน และ ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ สู้สร้างและทำงานหนัก กระทั่งสั่งสมประสบการณ์จนสบช่องทางธุรกิจค้าความงามเมื่อปี 2540 ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการสร้าง บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ ธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามประเภทเครื่องสำอางและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสาร

Update : 02 กรกฎาคม 2561

View : 3,927


vdo

Forbes Thailand Forum 2018: The Next Tycoons

Update : 27 กรกฎาคม 2561

View : 2,904


LEADERBOARD

Jim Breyer อภิมหาเศรษฐีแห่งธุรกิจร่วมลงทุน

Update : 21 กันยายน 2561

View : 2,734

PEOPLE

อัญชลิน พรรณนิภา พลังศรัทธาขับเคลื่อน TQM

Update : 08 กันยายน 2561

View : 1,895

LEADERBOARD

ทำเงินสะพัดเมื่อ Moments in Time เปิดประมูลรองเท้าดัง

Update : 07 กันยายน 2561

View : 2,813

COMMENTARIES

การลงทุนในสัญชาติและชายหาดงามๆ ไม่ใช่เรื่องสงวนเฉพาะมหาเศรษฐ

Update : 06 กันยายน 2561

View : 2,812

WORLD

Tran Dinh Long พา Hoa Phat Group สู่ผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ข

Update : 05 กันยายน 2561

View : 1,245

ASIAN BIZ

จิโรจ ณ นคร SGS ยกระดับมาตรฐานโลก

Update : 04 กันยายน 2561

View : 3,456

ENTREPRENEURS

ก้าวที่กล้าของพันท้ายฯ

Update : 05 กันยายน 2561

View : 6,045

PEOPLE

สุวิน-ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ มั่งคั่งอย่าง BEAUTY สวยสะพรั่งถึงห

Update : 02 กันยายน 2561

View : 3,128

COMMENTARIES

ติดอาวุธทางเทคโนโลยีเพื่อรับมือสงครามการค้า

Update : 01 กันยายน 2561

View : 1,261Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
เอกรัตน์ สาธุธรรม
Business Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
Former Editor in Chief
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Former Lifestyle Editor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
รุ่งโรจน์ ตันเจริญ
Chief Executive Officer - Rabbit Digital Group