cover

DECEMBER 2013 - เนวิน ชิดชอบ: “ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์” จากนักการเมืองที่อื้อฉาวที่สุดคนหนึ่งของประเทศในช่วงกว่า 2 ทศวรรษ เคยได้ฉายา “ยี้ห้อย ร้อยยี่สิบ”  ทว่า ในวันนี้ เขาคือนักธุรกิจที่สร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปีอย่างชอบธรรมจากธุรกิจฟุตบอล เป็นประธานสโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีแฟนบอลอยากถ่ายรูปด้วยมากที่สุด ธุรกิจกีฬาของเขาได้เปลี่ยนพฤ

Update : 11 กุมภาพันธ์ 2558

View : 2,436


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 11,926

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)