cover

OCTOBER 2017 - ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ รังสรรค์นวัตกรรมสร้าง TOA ให้ยั่งยืน พบเรื่องเด่นจาก ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการแห่ง บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ที่สร้างตัวจากกธุรกิจขายสีเล็กๆ ร่วมกันพี่น้องสู่การสร้างอาณาจักร TOA ผ่านอุปสรรคมากมายจนสามารถยืนหยัดเป็นกิจการที่สร้างยอดขายกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทฯ จากฐานการผลิตที่เป็นโรงงงาน 8 แห่ง ใน 6 ประเทศ มุ่งเป็นผู้นำตลาดผ

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 755



vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 5,290

WORLD

Bahubali ภาพยนตร์ที่มีต้นทุนการสร้างสูงที่สุด จากบริษัทผู้ผล

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 1,770

TECHNOLOGY

ผู้พิชิต Google

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 1,342

LEADERBOARD

การจัดอันดับ 10 มหาเศรษฐีไต้หวัน ประจำปี 2017

Update : 07 ธันวาคม 2560

View : 1,971

WORLD

เปิดตำรับซูชิแนวใหม่ Sushi King อาหารญี่ปุ่นฮาลาล

Update : 06 ธันวาคม 2560

View : 1,241

ASIAN BIZ

เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล แห่ง SCI พาธุรกิจเสาไฟฟ้าแรงสูง รุก

Update : 06 ธันวาคม 2560

View : 1,530

PEOPLE

พีระพงศ์ จรูญเอก เดินเกมรุกสร้างทางลัด 'ออริจิ้น'

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 2,413

PEOPLE

เกศรา มัญชุศรี ดอกไม้เหล็กในสวนลงทุน

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 1,245

LEADERBOARD

15 บริษัท ‘ผลิตชิ้นส่วน’ ที่มูลค่าหุ้นทะยานหลังจับมือกับ ‘Ap

Update : 01 ธันวาคม 2560

View : 1,722

WORLD

Vicki Hollub ผู้บริหารหญิงคนแรกแห่ง Occidental Petroleum บริ

Update : 30 พฤศจิกายน 2560

View : 1,165



Editorial & Contributor
พิชญ ช้างศร
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ปุณยวีร์ จันทรขจร
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ จำกัด
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)