cover

FEBRUARY 2017 - SUPER UBER ก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ทุบสถิติ STARTUP รวยที่สุดในประวัติศาสตร์เร่งสปีดครองโลกแห่งการขนส่ง พบเรื่องเด่นประจำฉบับ SUPER “UBER” กับก้าวที่กล้าของ Travis Kalanick ได้ทุบสถิติ STARTUP รวยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยมูลค่าธุรกิจ 6.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมเร่งสปีดครองการขนส่งโลกในยุคดิจิทัล โดยปัจจุบัน Uber ว่าจ้างพนักงานมากถึง 9,000 คน มีคนขับรถในเครือข่าย 1.5 ล้านคนในแต่ละเดือน

Update : 02 กุมภาพันธ์ 2560

View : 1,954


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 8,923

COMMENTARIES

“การท่องเที่ยวไทยในปี 2017 จะยังคงสดใส?”

Update : 16 มีนาคม 2560

View : 258

FORBES LIFE

ตามรอยแห่งศรัทธา

Update : 14 มีนาคม 2560

View : 405

WORLD

The World’s Most Powerful People 2016

Update : 10 มีนาคม 2560

View : 861

COMMENTARIES

เมืองคืออนาคต

Update : 07 มีนาคม 2560

View : 377

Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
กิติชัย เตชะงามเลิศ
นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์
Head of Wealth Advisory บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย