cover

JULY 2016 - "CATCH ME IF YOU CAN" ประทีป ตั้งมติธรรม นำทัพ ศุภาลัย ปักหมุดทั่วเมือง รุกต่างประเทศกำลังซื้อสูง เรื่องเด่นจากปก เราได้พูดคุยกับ ประทีป ตั้งมติธรรม ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย ถึงแม้นี่ไม่ใช่เรื่องราวการสร้างตัวแบบ “เสื่อผืนหมอนใบ” แต่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเพราะเริ่มต้นแบบหักมุมและอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ วันนี้โครงการของศุภาลัยตั้งตระหง่านในหลายทำเลทองของกรุงเทพฯ และ

Update : 08 กรกฎาคม 2559

View : 1,881


vdo

ภาพรวมความสำเร็จงาน Forbes Thailand Forum 2016 Self Made Suc..

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2560

View : 15,388

PEOPLE

ปลูกความยั่งยืนแบบ “ศุภชัย”

Update : 09 กันยายน 2559

View : 1,906

NEWS

จับชีพจรลงทุนครึ่งปีหลังซื้อหุ้นไทยไม่ตกขบวน

Update : 07 กันยายน 2559

View : 1,840

WORLD

กลยุทธ์ล้ม Amazon

Update : 03 กันยายน 2559

View : 8,500

ASIAN BIZ

ไทคอนรุกสู่ผู้นำอาเซียน ประเดิมปั้น SLP ถิ่นอิเหนา

Update : 02 กันยายน 2559

View : 2,156

FORBES LIFE

แร็พเพอร์มหาเศรษฐี

Update : 02 กันยายน 2559

View : 2,143

ENTREPRENEURS

ก้าวที่กล้าของ CPanel เล็งจังหวะต่อยอดคอนกรีตภูธร

Update : 01 กันยายน 2559

View : 4,074

PEOPLE

ประธานวงศ์ พรประภา ติดปีกสยามกลการอุตสาหกรรม

Update : 30 สิงหาคม 2559

View : 2,569

PR NEWS

ประกาศผลผู้ได้รับหนังสือ "แบรนด์ดีมีแต่ได้ Connected by desi

Update : 29 สิงหาคม 2559

View : 1,492

TECHNOLOGY

โตโยต้า พร้อมทวงคืนบัลลังก์สีเขียว

Update : 29 สิงหาคม 2559

View : 2,009Editorial & Contributor
ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์
Editor in Chief
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ TISCO Economic Strategy Unit (ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย