cover

FEBRUARY 2014 - ดนตรี ทีวี กีฬา ความสำเร็จนอกตำราของ "สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์" เขาเดินจากห้องเรียนตั้งแต่วัย 19 ปี ออกมาช่วยพี่ชายผลิตและขายเทปคาสเซ็ตเพลงไทยและสากล ในยุคที่ยังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ ฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการมากว่า 30 ปี กล้าคิดนอกกรอบ ตัดสินใจเร็ว สร้างตลาดใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กรอยู่เสมอ จนในวันนี้ “เฮียฮ้อ” สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ กำลังเดินหน้าสร้างบริษ

Update : 15 ธันวาคม 2560

View : 2,805vdo

การแถลงข่าวจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชียภาคธุรกิจ” (ACD ..

Update : 14 ธันวาคม 2560

View : 4,596

ASIAN BIZ

เมื่อไทย ไม่ (ค่อย) สนุก INDEX พาความสุขบุกอาเซียน

Update : 03 ธันวาคม 2557

View : 2,556

FORBES LIFE

ทวีเวท ศรีณรงค์: An Entrepreneurial Violinist

Update : 01 ธันวาคม 2557

View : 4,524

ENTREPRENEURS

คิงส์แพ็ครุกตลาดถุงพลาสติกเวิลด์คลาส ปักธงธุรกิจ “ยิ่งเพิ่ม

Update : 27 พฤศจิกายน 2557

View : 6,465

ENTREPRENEURS

Bill Gates เดิมพันในบริษัทน้องใหม่ วิจัยการผลิตไข่ด้วยเส้นใย

Update : 01 ตุลาคม 2557

View : 3,159

COMMENTARIES

มาตรวัดใหม่ของระบบเศรษฐกิจ

Update : 17 กรกฎาคม 2557

View : 3,210

ASIAN BIZ

ทางสู้ของ Lenovo

Update : 17 มิถุนายน 2557

View : 1,930

PEOPLE

ทายาทเศรษฐีโลก ไม่อื้อฉาวก็ดังได้

Update : 13 มิถุนายน 2557

View : 3,601

FORBES LIFE

ไวน์แดง เพื่อ อาหารไทย

Update : 13 มิถุนายน 2557

View : 3,197

Editorial & Contributor
ชญานิจฉ์ ดาศรี
Managing Editor
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์
Lifestyle Editor
พรพรรณ ปัญญาภิรมย์
Corporate Editor
กัมปนาท กาญจนาคาร
Web Editor
พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล
Online Business Writer
นพพร วงศ์อนันต์
contributor
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coins.co.th
ธำรงค์ชัย เอกอมรวงศ์
หยง Freedom Trader
ธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกรไทย
คมศร ประกอบผล
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU)
กระทรวง จารุศิระ
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง
กวี ชูกิจเกษม
รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย